Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

Studia II stopnia (magisterskie) o specjalności Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w tym zakresie kształcenia. Nauka na studiach magisterskich wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) na kierunku informatyka lub innych studiów I stopnia.


Student tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, takich, jak:

 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Zaawansowana inżynieria oprogramowania
 • Zaawansowane projektowanie obiektowe
 • Zaawansowane systemy baz danych
 • Eksploracja danych
 • Systemy mobilne
 • Podstawy zarządzania

Treści specjalizacyjne Bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych obejmują m.in:

 • Architektura systemów i sieci teleinformatycznych
 • Standardy i normy bezpieczeństwa informatycznego
 • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych
 • Zabezpieczenia teleinformatyczne w cyberprzestrzeni
 • Zaawansowane systemy ochrony informacji

Uzyskanie tytułu magistra w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki jest potwierdzeniem zdobycia wykształcenia akademickiego i jest przepustką do samodzielnego kształtowania własnej kariery.

Kierownikiem specjalizacji jest dr inż. Dariusz Chaładyniak.

Nagranie ze spotkania w ramach Dni otwartych