Chmura obliczeniowa

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji specjalności Chmura obliczeniowa

Studia II stopnia (magisterskie) o specjalności Chmura obliczeniowa umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w tym zakresie kształcenia. Nauka na studiach magisterskich wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) na kierunku informatyka lub innych studiów I stopnia.

Dzisiejsze kierunki rozwoju informatyki mocno zintegrowane są z pojęciem chmury obliczeniowej. (również Przetwarzanie w chmurze, ang. cloud computing). Ten model przetwarzania danych oparty jest na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja). Chmura to usługa (dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania. Umowa zawierana na świadczenie usług w chmurze obliczeniowej przeważnie nie jest tworzona pod konkretny podmiot, lecz zawiera pakiet rozwiązań. Model chmury obliczeniowej historycznie wiąże się z przetwarzaniem w sieci grid, gdzie wiele systemów udostępnia usługi korzystając z podłączonych zasobów, z tą różnicą, że w chmurze obliczeniowej mamy do czynienia z podążaniem zasobów za potrzebami usługobiorcy.

W związku z tym celowym jest edukacja studentów w celu przygotowania ich na wyzwania rynku związanego właśnie z omawianym zagadnieniem. Program zajęć przygotowany został zarówno w oparciu o ogólne standardy jak i rozwiązania czołowych producentów na świecie.

Podział na główne składowe:

  1. Chmura obliczeniowa w ujęciu architektonicznym, inżynierskim i administracyjnych
  2. Programowanie w chmurze obliczeniowej
  3. Zarządzanie projektami w środowiskach mieszanych
  4. Zarządzanie zasobami ludzki i komunikacja
  5. Uwarunkowania prawne w zakresie korzystania z chmury obliczeniowej
  6. Zarządzanie danymi w chmurze obliczeniowej z uwzględnieniem pojęć Big Data oraz Business Intelligence

Opiekunem studiów jest dr Tomasz Siemek

Załączniki

Mgr_Chmura Obliczeniowa plan studiów (.pdf 274 KB)