Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Technologie cyfrowej transformacji biznesu

Studia II stopnia (magisterskie) o specjalności Technologie cyfrowej transformacji biznesu umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w tym zakresie kształcenia. Nauka na studiach magisterskich wymaga uprzedniego ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich lub licencjackich) na kierunku informatyka lub innych studiów I stopnia.

Student tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, takich jak:

 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Zaawansowana inżynieria oprogramowania
 • Zaawansowane projektowanie obiektowe
 • Zaawansowane systemy baz danych
 • Eksploracja danych
 • Systemy mobilne
 • Podstawy zarządzania

Treści specjalizacyjne Technologii cyfrowej transformacji biznesu obejmują m.in.:

 • Modele biznesowe cyfrowej transformacji
 • Zarządzanie cyfrową zmianą w organizacji
 • Znaczenie danych w cyfrowej transformacji
 • Technologie cyfrowej zmiany

Uzyskanie tytułu magistra w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki jest potwierdzeniem zdobycia wykształcenia akademickiego i jest przepustką do samodzielnego kształtowania własnej kariery.

Załączniki