Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

28 kwietnia 2023

Członkostwo w Federacji PIONIER.Id

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dołącza do Federacji Zarządzania Tożsamością PIONIER.Id

Członkostwo w Federacji wiąże się z następującymi korzyściami:

 • dostęp do usług Konsorcjum PIONIER dla polskiej nauki,
 • automatyczne członkostwo w eduGAIN i dostęp do usług Komisji Europejskiej dla programu Erasmus+,
 • dostęp do ponad 3000 międzynarodowych usług dedykowanych dla świata nauki,
 • korzystanie z jednego konta w instytucji macierzystej we wszystkich usługach,
 • jednokrotne logowanie do wszystkich usług,
 • dbałość o prywatność użytkowników.

Członkostwo w Federacji PIONIER.Id umożliwia naszym studentom i pracownikom dostęp do usług m.in.:

Regulamin korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Federacji PIONIER.ID dla Usługi logowania federacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (LINK do dok. PDF 177 kB) oraz Procedury zarządzania tożsamością w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (WWSI) (LINK do dok. PDF 149 kB) – do pobrania poniżej:

Członkostwo w Federacji PIONIER.Id to:

 • autoryzacja i weryfikacja tożsamości studentów WWSI i pracowników wyjeżdżających do europejskich jednostek dydaktycznych,
 • dbałość o prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników,
 • zarządzanie umowami między uniwersyteckimi i partnerstwami współpracy,
 • pozwolenie studentom na tworzenie i wysyłanie własnych wniosków o studiowanie na zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus+,
 • dostęp do ponad 3000 międzynarodowych usług dedykowanych dla świata nauki jednokrotne logowanie do wszystkich usług (SSO = single-sign on),
 • czynny udział w inicjatywie europejskiej Eramus Without Paper.

Strona główna Federacji: https://pionier.net.pl/pionierid/

Operatorem Federacji jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Opiekę bieżącą sprawuje Uniwersyteckie Centrum Informatyczne UMK.Koordynator: Tomasz WolniewiczKoordynator techniczny: Maja Górecka-Wolniewicz

Wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierować na adres kontakt@aai.pionier.net.pl.