Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Dla pracowników

Serdecznie zapraszamy pracowników WWSI do aplikowania na wyjazdy pracownicze w terminach od czerwca 2024

Na wyjazdy można się zapisać, korzystając z formularza aplikacyjnego:

Informacje o rodzajach wyjazdów finansowanych przez umowy WWSI z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji:
Projekty Erasmus+ oferują dofinansowanie dla pracowników WWSI na wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych. Wyjazdy trwają zazwyczaj 5 dni, dofinansowanie przysługuje również na dodatkowe 2 dni podróży. W przypadku podróżowania zrównoważonymi środkami transportu (eco) do miejsca docelowego przysługują wyższe kwoty dofinansowania. Kwoty dofinansowania uzależnione są od odległości i wahają się od 100-160 EUR na dzień.

Rodzaje wyjazdów:

1) wyjazd w celach dydaktycznych – prowadzenie max. 8h zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej,
2) wyjazd typu Staff Week – spotkania na uniwersytetach europejskich ogłaszane najczęściej na stronie: http://www.staffmobility.eu/,
3) wyjazd typu ‘job shadowing’ – obserwacja pracy osób na podobnych stanowiskach w instytucjach partnerskich,
4) wyjazd na szkolenie zewnętrzne – organizowane przez firmy i instytucje na terenie EU.

Wyjazdy typu 1. i 3. wymagają pomocy organizacyjnej Koordynatora Programu. Ich organizacja może zająć do kilku miesięcy.

Kwalifikacja na wyjazdy z programu Erasmus+. Pierwszeństwo mają osoby, które:

1) nie brały wcześniej udziału w programie,
2) mają długi staż pracy w WWSI,
3) znają j. angielski na poziomie B1 i wyższym,
4) mają określony plan szkolenia lub są w komunikacji z jednostką organizującą szkolenie/ wyjazd dydaktyczny,
5) przedstawią szczególne korzyści z wyjazdu płynące dla WWSI.

Powyższe zasady kwalifikacji są zgodne z dokumentem ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY PRACOWNICZE (plik PDF 198 kB)

Więcej informacji o programie: PRZEWODNIK PO PROGRAMIE ERASMUS+

Dodatkowe możliwości wyjazdów w ramach szkoleń (TCA) finansowane z projektów FRSE dostępne dla pracowników WWSI: https://salto-et.net/events

W celu aplikowania na szkolenia TCA proszę o kontakt z Koordynator Programu Erasmus+ po adresem: erasmus@wwsi.edu.pl


Zachęcamy do zapoznania się opiniami osób, które powróciły z Erasmusowych wyjazdów:

“Podobało mi się wykorzystanie platformy internetowej Edmondo jako narzędzia umożliwiającego interakcję i komunikację na linii student-nauczyciel i student-student. Genialne połączenie przyjemnego z pożytecznym – szybki dostęp do informacji i nauka języka, przechowywanie plików dźwiękowych, interaktywne prace domowe, itp.”

“Program szkolenia koncentrował się na badaniach naukowych, ich dofinansowaniu oraz wdrażaniu wyników. Uczestnicy (wywodzący się z wielu krajów) stworzyli katalog dobrych praktyk. Niejednokrotnie szkolenie było początkiem współpracy pomiędzy instytucjami.”

„Wyjazd był znakomitą formą poznania funkcjonowania dużych uniwersytetów np. Technologio de Monterrey z Meksyku, Tallinn University of Technology z Estonii, Laurea University of Applied Science w Finlandii czy North Karelia University of Applied Sciences z Finlandii. Przyczynił się także do poszerzenia mojej wiedzy na temat przekształcania uczelni z prywatnej na państwową.”

„Moje szkolenie dotyczyło nowych metod wykonywania masowej instalacji systemów operacyjnych (Altiris firmy Symantec oraz System Center Configuration Manager firmy Microsoft).”

„W trakcie pobytu miałem okazję przekonać się, w jaki sposób założenia teoretyczne duńskiego systemu edukacji realizowane są w praktyce i w jakich aspektach różnią się od sytemu wprowadzonego na uczelniach w Polsce.”

„Celem mojego wyjazdu był zapoznawanie się z metodami pracy w nowoczesnej bibliotece należącej do naszej uczelni partnerskiej. Biblioteka ta, obok tradycyjnych funkcji skarbnicy wiedzy, wyznacza sobie nowe zadania – centrum edukacyjnego i kulturalnego, instytucji usługowej z dostępem do sieci, automatyzacją usług bibliotecznych za pośrednictwem internetu, zautomatyzowanych katalogów i baz danych, bibliotek cyfrowych bez ograniczeń oraz jako miejsce (rzeczywiste i wirtualne) spotkań.”

„Ostatni punktem wizyty w Estonii było zwiedzanie centrali firmy Skype.”

„Z pewnym zdziwieniem przyjęłam informacje o tym, że na Islandii nie ma stypendiów dla studentów – ani za wyniki w nauce, ani socjalnych – oraz, że w programach studiów informatycznych brakuje obowiązkowych praktyk.”

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące Programu Erasmus+, prosimy o kontakt: lektorat@wwsi.edu.pl