Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Dla pracowników

ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY PRACOWNICZE (plik PDF 198 kB)

FORMULARZ APLIKACYJNY (plik PDF 206 kB)

Udział naszej uczelni w programie Erasmus+ oferuje dla pracowników WWSI szereg możliwości:

  • wyjazdy zagraniczne wykładowców (w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych);
  • wyjazdy zagraniczne pracowników administracyjnych (na szkolenia);
  • wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami;
  • wyjazdy pracowników mające na celu pozyskanie nowych partnerów do współpracy;
  • udział w międzynarodowych konferencjach, spotkaniach i seminariach.

Wyjeżdżają pracownicy uczelni z różnych działów, np. Dziekanatu, Biblioteki, Studium Języków Obcych, Biura Projektów, Kwestury, Biura Staży i Karier oraz Wykładowcy i przebywają np. na Cyprze, Islandii, Litwie, w Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Niemczech, Turcji, itp.

Kolejne zebranie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się po 15.06.2023. Zachęcamy do przesłania dokumentów aplikacyjnych przed upływem podanego terminu.

Zachęcamy do zapoznania się opiniami osób, które powróciły z Erasmusowych wyjazdów:

“Podobało mi się wykorzystanie platformy internetowej Edmondo jako narzędzia umożliwiającego interakcję i komunikację na linii student-nauczyciel i student-student. Genialne połączenie przyjemnego z pożytecznym – szybki dostęp do informacji i nauka języka, przechowywanie plików dźwiękowych, interaktywne prace domowe, itp.”

“Program szkolenia koncentrował się na badaniach naukowych, ich dofinansowaniu oraz wdrażaniu wyników. Uczestnicy (wywodzący się z wielu krajów) stworzyli katalog dobrych praktyk. Niejednokrotnie szkolenie było początkiem współpracy pomiędzy instytucjami.”

„Wyjazd był znakomitą formą poznania funkcjonowania dużych uniwersytetów np. Technologio de Monterrey z Meksyku, Tallinn University of Technology z Estonii, Laurea University of Applied Science w Finlandii czy North Karelia University of Applied Sciences z Finlandii. Przyczynił się także do poszerzenia mojej wiedzy na temat przekształcania uczelni z prywatnej na państwową.”

„Moje szkolenie dotyczyło nowych metod wykonywania masowej instalacji systemów operacyjnych (Altiris firmy Symantec oraz System Center Configuration Manager firmy Microsoft).”

„W trakcie pobytu miałem okazję przekonać się, w jaki sposób założenia teoretyczne duńskiego systemu edukacji realizowane są w praktyce i w jakich aspektach różnią się od sytemu wprowadzonego na uczelniach w Polsce.”

„Celem mojego wyjazdu był zapoznawanie się z metodami pracy w nowoczesnej bibliotece należącej do naszej uczelni partnerskiej. Biblioteka ta, obok tradycyjnych funkcji skarbnicy wiedzy, wyznacza sobie nowe zadania – centrum edukacyjnego i kulturalnego, instytucji usługowej z dostępem do sieci, automatyzacją usług bibliotecznych za pośrednictwem internetu, zautomatyzowanych katalogów i baz danych, bibliotek cyfrowych bez ograniczeń oraz jako miejsce (rzeczywiste i wirtualne) spotkań.”

„Ostatni punktem wizyty w Estonii było zwiedzanie centrali firmy Skype.”

„Z pewnym zdziwieniem przyjęłam informacje o tym, że na Islandii nie ma stypendiów dla studentów – ani za wyniki w nauce, ani socjalnych – oraz, że w programach studiów informatycznych brakuje obowiązkowych praktyk.”

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące Programu Erasmus+, prosimy o kontakt: lektorat@wwsi.edu.pl