Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Uczelnia Otwarta

Uczelnia otwarta wewnętrznie i zewnętrznie – jesteśmy jedyną w Polsce Uczelnią, która po zakończeniu pandemii Covid utrzymuje hybrydowy system kształcenia z równoczesnym dostępem do zajęć dla studentów w systemie stacjonarnym oraz online.

WSZYSTKIE zajęcia są nagrywane z możliwością ich odtwarzania przez studentów w systemie 24/7. Znaczna część zajęć jest udostępniana w trybie otwartym dla osób spoza społeczności akademickiej WWSI np. pierwsze w Polsce otwarte obrony prac dyplomowych.

Otwartość Uczelni to również działania prowadzone w szkołach średnich w ramach Młodzieżowej Akademii IT wspierające nauczanie informatyki.

Od roku akademickiego 2024/2025 WWSI wprowadza do systemu kształcenia otwartą ścieżkę „wolnego słuchacza”, która daje możliwość studiowania osobom, które chcą zdobyć kompetencje i umiejętności informatyczne, korzystając z otwartej formuły poza formalnym systemem studiów. Koszty jakie ponosi „wolny słuchacz” to 5 zł/godz. Uczestniczenia w zajęciach w trybie online.

ESKA – Elastyczny System Kształcenia Akademickiego WWSI, Leszek Rudak