Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Uczelnia Q

WWSI jest Uczelnią przywiązującą szczególną wagę do jakości kształcenia. Potwierdzeniem jakości kształcenia w WWSI są trzykrotne pozytywne akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymane w latach: 2007, 2013 i 2019

2013 –  zobacz dokument plik pdf 744 kB

2019 –  zobacz dokument plik pdf 5,1 MB

WWSI posiada także europejskie akredytacje ARISA oraz ESSA quality labels w specjalnościach developerskich i sztucznej inteligencji.

Miarą jakości Uczelni są oceny wystawiane przez studentów dla poszczególnych zajęć i wykładowców w ramach wewnętrznego systemu oceny jakości (w granicach 4,5 w 5 stopniowej skali) oraz oceny wystawiane przez absolwentów w badaniach losów absolwentów i w mediach społecznościowych.Film prezentujący opinie absolwentów o Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki