Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Uczelnia Dostępna

„Uczelnia dostępna” to, w przypadku WWSI, nie tylko pusty slogan. Dokładamy wszelkich starań, by osoby ze szczególnymi potrzebami czuły się u nas bezpieczne, „zobaczone” i „usłyszane”, a także aby stworzyć równe warunki studiowania dla wszystkich.

Dokładamy również starań aby siedziba uczelni mieszcząca się w budynku przy ul. Lewartowskiego 17 była przestrzenią dostępną dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Na każdej kondygnacji uczelni umieszczono plany tyflograficzne, które pomagają się zorientować w rozkładzie pomieszczeń. Dodatkowo nawigację po budynku ułatwia system nadajników (beaconów), które wysyłają informacje w formie tekstowej oraz głosowej bezpośrednio na telefon z zainstalowaną aplikacją YourWay. Aplikację można pobrać nieopłatnie ze sklepów App Store i Google Play lub zeskanować kod QR znajdujący się na planie tyflograficznym.

Aplikacja zawiera również informacje przydatne wszystkim użytkownikom przestrzeni (np. numery telefonów czy godziny pracy biur). Więcej o aplikacji na stronie: https://yourway.szansadlaniewidomych.org/

zdjęcie informacyjne plan pierwszego piętra w aplikacji Your way

W budynku uczelni znajduje się również infokiosk, który został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (pętla indukcyjna, lektor, dostosowana klawiatura).

Pomieszczenia zostały oznaczone tabliczkami z napisami z wypukłym drukiem oraz w alfabecie Braille’a.

Symbol pętli indukcyjnej

Z myślą o osobach z niepełnosprawnością słuchu w głównych aulach oraz we wszystkich biurach, gdzie realizowana jest obsługa studentów zostały zainstalowane pętle indukcyjne. Urządzenia te umożliwiają osobom niedosłyszącym odbiór czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną (T), w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.

Można też skontaktować się z nami za pośrednictwem tłumacza Polskiego Języka Migowego. Usługa jest dostępna bezpośrednio ze strony www uczelni oraz na miejscu w biurze spraw studenckich i dla kandydatów w biurze rekrutacji. Dostęp do tłumacza PJM: https://tlumacz.migam.org/wwsi

Symbol usługi tłumacza języka migowego

Wdrożyliśmy szereg technologii oraz procedur wspierających proces kształcenia studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

– rozwiązania umożliwiające realizację egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami,

– wszystkie wykłady są transmitowane online co ułatwia udział w zajęciach w sytuacjach, kiedy student nie może wziąć udziału w zajęciach stacjonarnie,

– bogata biblioteka dostosowanych materiałów dydaktycznych (zgodnych z WCAG). Są udostępniane na dostępnej cyfrowo platformie WWSI On Demand (LINK do strony internetowej).

– możliwość zatrudnienia asystenta dla osoby z niepełnosprawnością,

– możliwość dostosowania formy egzaminów, zaliczeń czy formy lektoratów oraz zajęć fizycznych.

Studenci ze szczególnymi potrzebami mogą liczyć na wsparcie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, którego przestrzeń również została w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pełna oferta BON oraz zasady korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie https://bon.wwsi.edu.pl/

Warto tutaj wspomnieć, że aby skorzystać ze wsparcia BON nie jest wymagane osiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. O wsparcie mogą zwrócić się również osoby z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego, osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, osoby w spektrum autyzmu. Jest to katalog otwarty.