Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Uczelnia Przyjazna

Uczelnia przyjazna to stawianie studenta i jego szeroko rozumiany dobrostan studencki na PIERWSZYM MIEJSCU.

Tworzymy środowisko edukacyjne, w którym studenci mają zapewnione optymalne warunki do studiowania z nowoczesną infrastrukturą informatyczną i oprogramowaniem, najlepiej zaopatrzoną w Warszawie w pozycje informatyczne bibliotekę z dostępem do największej w Polsce cyfrowej biblioteki – Biblio, elastycznym systemem kształcenia akademickiego (ESKA), dostępem do doradztwa zawodowego, szerokimi możliwościami korzystania z dodatkowych opcji rozwoju zawodowego w postaci szkoleń i warsztatów, a także udziału w projektach krajowych i międzynarodowych.

Uczelnia przyjazna to również partnerskie relacje ze studentami, którzy są współtwórcami pozycji i marki Uczelni (zobacz link) na rynku edukacyjnym oraz wsparcie i życzliwość ze strony pracowników administracji i obsługi. To również szerokie możliwości działania samorządu studenckiego na rzecz społeczności akademickiej i wreszcie utrzymywanie relacji z absolwentami, którzy wspierają Uczelnię po jej ukończeniu.

Konferencja Programowa WWSI 4.09.2020 – Debata Absolwentów i Wykładowców