Szkolenia dla uczniów

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w ramach realizacji trzeciej misji uczelni prowadzi otwartą edukację z zakresu szeroko rozumianej informatyki dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zajęcia w formie warsztatów, kursów, otwartych wykładów prowadzone są przez wykładowców WWSI, trenerów z zaprzyjaźnionych firm branży IT oraz nauczycieli.

Platformą komunikacyjną dla wszystkich form edukacyjnych dla młodzieży jest https://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/

Aktualnie zapraszamy uczniów do udziału w dwóch inicjatywach:

INFONALIA 

Cykl otwartych wykładów realizowanych przez pracowników dydaktycznych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, którzy postanowili przybliżyć osobom zainteresowanym studiami na kierunku informatyka treści najczęściej wybieranych specjalności. Wykłady realizowane są z wykorzystaniem MS Teams.

KURSY Spotkania z informatyką

Oferta kursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych informatyką. Szkolenia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz studenci WWSI. Zróżnicowana i na bieżąco aktualizowana tematyka – od programowania po cyberbezpieczeństwo i język angielski w IT. Kursy realizowane są z wykorzystaniem MS Teams.