Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Młodzieżowa Akademia IT

Szkolenia dla uczniów i nauczycieli

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w ramach realizacji trzeciej misji uczelni prowadzi otwartą edukację z zakresu szeroko rozumianej informatyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia w formie warsztatów, kursów, otwartych wykładów prowadzone są przez wykładowców WWSI, trenerów z zaprzyjaźnionych firm branży IT.

Nowa inicjatywa uczelni MŁODZIEŻOWA AKADEMIA IT oferuje szeroki wybór kursów i wykładów zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Kursy dla młodzieży

Nowe technologie

Oferta kursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych zagadnieniami związanymi ze sztuczną inteligencją, chmurą obliczeniową, cyberbezpieczeństwem i innymi nowymi technologiami. Szkolenia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz absolwenci WWSI a także praktycy z wybranych dziedzin. Kursy realizowane są zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Chmura obliczeniowa – kurs  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Cyberbezpieczeństwo – kurs –  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Internet rzeczy – kurs REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Bootcampy programistyczne

Oferta kursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych informatyką. Szkolenia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz absolwenci WWSI. Kursy realizowane są zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams.

poziom podstawowy

Python – kurs podstawowy  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

SQL – kurs podstawowy  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

JavaScript – kurs podstawowy –  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

poziom zaawansowany

Python – kurs zaawansowanyREKRUTACJA ZAKOŃCZONA

JavaScript – kurs zaawansowany –  REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

INFONALIA – cykle wykładów oraz spotkań z absolwentami prezentujące najbardziej popularne specjalności w ramach kierunku informatyka

W ramach tej oferty proponujemy trzy reprezentatywne wykłady z danej specjalności oraz jedno spotkanie z absolwentem uczelni, który podzieli się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami związanymi z wejściem na rynek pracy IT, specyfiką pracy w danej dziedzinie oraz realizowanymi projektami.

Aktualnie prezentujemy specjalności:

Kursy dla nauczycieli

Młodzieżowa Akademia IT zaprasza na kursy nauczycieli przedmiotów informatycznych w szkołach ponadpodstawowych.

W bieżącym roku akademickim planujemy uruchomienie zdalnych kursów z zakresu:

Programowanie w języku SQL – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Programowanie w języku Python
– REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
Programowanie w języku JavaScript

Kursy będą realizowane nieodpłatnie.

Dodatkowa oferta szkoleniowa – ENGLISH FOR TECHNOLOGY

W ramach Młodzieżowej Akademii IT zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych na kurs języka angielskiego English for Technology z elementami przygotowania do egzaminu maturalnego. Kurs jest realizowany zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams.

English for Technology – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA