Szkolenia dla uczniów

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w ramach realizacji trzeciej misji uczelni prowadzi otwartą edukację z zakresu szeroko rozumianej informatyki dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zajęcia w formie warsztatów, kursów, otwartych wykładów prowadzone są przez wykładowców WWSI, trenerów z zaprzyjaźnionych firm branży IT oraz nauczycieli.

Platformą komunikacyjną dla wszystkich form edukacyjnych dla młodzieży jest https://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/

Aktualnie zapraszamy uczniów do udziału w dwóch inicjatywach:

INFONALIA (https://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/infonalia) – Cykl otwartych wykładów realizowanych przez pracowników dydaktycznych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, którzy postanowili przybliżyć osobom zainteresowanym studiami na kierunku informatyka treści najczęściej wybieranych specjalności. Wykłady realizowane są z wykorzystaniem MS Teams.

KURSY (https://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/3mu,uczniowie) z zakresu programowania, grafiki, obróbki multimediów i tworzenia stron realizowane w ramach projektu WWSI – uczelnia odpowiedzialna społecznie. Zajęcia są adresowane do uczniów liceów i techników zainteresowanych tematyką informatyki. Kurs trwa 20 godzin dydaktycznych i realizowany jest zdalnie.