Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Projekty zrealizowane

W ramach projektów dla uczniów zrealizowanych od początku istnienia uczelni powstały bogate zasoby dydaktyczne, które wciąż są dostępne.

W latach 2008-2012 WWSI zrealizowała ponadregionalny projekt edukacyjny dla uczniów INFORMATYKA+ w którym w różnych formach wsparcia wzięło udział ponad 18 tys. uczniów z pięciu województw. Po zakończeniu projektu w 2012 roku zasoby dydaktyczne w postaci ok. 150 kursów e-learningowych i wykładów wideo trafiły na platformę IT Szkoła. Był to program edukacji informatycznej dla nauczycieli i uczniów z całej Polski. Platforma oprócz kursów i wykładów oferowała również cykliczne konkursy. Szkoły zarejestrowane w programie rywalizowały o laur najbardziej aktywnej placówki w corocznym Rankingu Szkół IT Szkoły.

Od 2018 roku platforma stała się częścią programu https://ose.gov.pl/ose-it-szkola realizowanego przez NASK.

W ramach projektów Wirtualne Laboratoria Fizyczne (link: http://wlf.wwsi.edu.pl/ ) oraz Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata (link: http://info-plus.wwsi.edu.pl/ ) realizowanych w latach 2013-2015 powstała biblioteka interdyscyplinarnych kursów i wykładów ukazujących korelacje pomiędzy informatyką a przedmiotami takimi jak matematyka, fizyka, chemia i biologia. Są one dostępne na platformie http://wlf-info-platforma.wwsi.edu.pl/