Kontakt

Zapraszamy do kontaktu uczniów, którzy chcieliby skorzystać z oferty zajęć dodatkowych oferowanych przez uczelnię, nauczycieli i trenerów zainteresowanych współpracą z uczelnią w charakterze prowadzących zajęcia dla młodzieży.

Biuro

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Pok. 215
Adres e-mail: jgolaszewska@wwsi.edu.pl
Tel.: 0 22 489 64 90