Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Szkolenia dla firm

IT Akademia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki to oferta otwartych wykładów, szkoleń, seminariów oraz warsztatów skierowanych do osób zainteresowanych pogłębieniem i poszerzeniem swojej wiedzy i kwalifikacji informatycznych.

Zakres oferowanych w ramach IT Akademia zajęć obejmuje szerokie spektrum zagadnień od podstawowych stanowiących wprowadzenie do informatyki, do zaawansowanych z obszaru najnowszych profesjonalnych rozwiązań i technologii stosowanych w branży ICT.

Zajęcia są prowadzone w formie tradycyjnej – wykładów, kursów oraz warsztatów stacjonarnych realizowanych w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz w formie zdalnej.

Uczestnicy wszystkich form zajęć realizowanych w ramach IT Akademia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w zależności od ich rodzaju otrzymują akademickie certyfikaty (świadectwa) IT lub profesjonalne certyfikaty IT zgodne ze standardami edukacyjnymi producentów technologii i oprogramowania.

Udział w zajęciach prowadzonych w ramach IT Akademia Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki jest ważnym elementem składowym budowania portfolio ścieżki kariery informatycznej w branży ICT.

W bieżącym roku akademickim zapraszamy na poniższe szkolenia:

 • Specjalista Ochrony Danych Osobowych
 • CoRe IT Program – szkolenia pod auspicjami Kolegium Rektorskiego WWSI
 • Akademia Baz Danych SQL Server 2019
 • Akademia Data Science
 • ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management
 • Agile Scrum Foundation (akredytowane szkolenie EXIN)
 • Cisco Networking Academy
 • Skuteczne zarządzanie projektem PRINCE2® – warsztat
 • Menadżer zarządzania relacjami z dostawcami
 • Information Security Management based on ISO 27001 (akredytowane szkolenie EXIN)
 • Cloud Computing Foundation (akredytowane szkolenie EXIN*)
 • Podstawy architektury baz danych i języka SQL
 • Wprowadzenie do programowania w Visual Basic dla Microsoft Excel
 • Wykorzystanie formatów XML i JSON w SQL SERVER 2017
 • Akademia Programowania Obiektowego – semestr I
 • Service Integration & Management (SIAM™) Foundation (akredytowane szkolenie EXIN)
 • IT Service Management based on ISO/IEC 20000 (akredytowane szkolenie EXIN)

Działania zrealizowane:

 • Wszechnica Informatyczna – wykłady na temat aktualnych trendów i tendencji w informatyce
 • Wszechnica Online – internetowe wykłady najlepszych polskich nauczycieli akademickich IT
 • Wszechnica Młodzieżowa – realizowana w ramach projektu Informatyka +
 • Visiting Professor Program – cykl wykładów IT profesorów zagranicznych
 • Kuźnia Technologiczna (EFS) – kursy IT
 • Cisco Entrepreneur Institute
 • Akademia Zarządzania Projektami IT
 • Letnie Studenckie Warsztaty IT
 • Letnie Młodzieżowe warsztaty IT
 • Wybrane aspekty zarządzania IT w praktyce
 • Akademia Microsoft W12 – Solutions Associate I
 • Akademia Microsoft W12 – Solutions Associate II
 • Akademia Data Science – semestr I
 • Akademia Data Science – semestr II
 • Akademia Oracle
 • ITIL Practitioner
 • Tworzenie n-warstwowych aplikacji dla małych i średnich rozwiązań
 • PRINCE2® Foundation
 • Business Analysis Workshop

Konferencje:

 • Infoskop
 • IT Academic Day
 • Od studenta do specjalisty Business Intelligence