Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

1 stycznia 2007

Szefowie czołowych firm IT w Kolegium Rektorskim

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki współpracuje z czołowymi firmami branży IT. Studenci i pracownicy WWSI biorą udział w realizacji korporacyjnych programów edukacyjnych, uczelnia współorganizuje konferencje szkoleniowe, firmy partnerskie nagradzają najlepszych absolwentów.

Jednym z organów statutowych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki jest Kolegium Rektorskie. W jego skład wchodzą prezesi największych firm IT:

  • Andrzej Żyławski – Przewodniczący
  • Ronald Binkofski – Dyrektor generalny Microsoft Polska
  • Dariusz Fabiszewski – Dyrektor generalny Cisco Systems Poland 
  • Tomasz Klekowski – Dyrektor generalny Intel Polska
  • Piotr Witczyński – Dyrektor generalny Oracle Polska
  • Jacek Żurowski – Dyrektor Zarządzający HP Inc.
  • Jan Sokalski – Sekretarz Kolegium
Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki

Na zdjęciu w pierwszym rzędzie pierwszy od lewej prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, kolejno Marek Roter, Dyrektor Generalny Microsoft Polska w latach 2005-2008, Paweł Czajkowski, Dyrektor Generalny Hewlett – Packard Polska w latach 2006-2015, Jan Sokalski, członek Konwentu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Andrzej Dopierała, Dyrektor Generalny Oracle Polska

Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki

Na zdjęciu w pierwszym rzędzie od lewej Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny IBM Polska, Paweł Malak, Dyrektor Generalny Cisco Polska w latach 2005-2011, czwarty od lewej prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz