Młodzieżowa Akademia IT

Szkolenia dla uczniów i nauczycieli

Więcej informacji

Zaprogramuj swoją przyszłość

Rekrutacja 2022/2023

Więcej informacji

Jakość kształcenia WWSI

Profesor Krzysztof Diks

Więcej informacji

Projekt ESKA

Studiuj elastycznie w WWSI: co chcesz, jak chcesz, gdzie chcesz i kiedy chcesz!

Więcej informacji

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

w liczbach

3254

LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH

583

LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH

1194

LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

5031

ŁĄCZNA LICZBA ABSOLWENTÓW

Aktualności

Kolegium rektorskie

Kolegium Rektorskie jest organem kolegialnym uczelni powoływanym przez Prezydenta Uczelni. W skład Kolegium Rektorskiego wchodzą dyrektorzy zarządzający wiodącymi firmami teleinformatycznymi.

Więcej informacji
loga firm