Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Plan zajęć – bootcamp akademicki

Aktualny plan zajęć bootcampu akademickiego dla semestru 1.0

Lp.DZIEŃPRZEDMIOT/GODZINA
116.03 (sobota)– Język programowania Python (warsztaty) – 8.00-9.35
– Architektura systemów komputerowych – 9.45-11.20
26.04 (sobota)– Język programowania Python (warsztaty) – 8.00-9.35
– Architektura systemów komputerowych – 9.45-11.20
320.04 (sobota)– Język programowania Python (warsztaty) – 8.00-9.35
– Architektura systemów komputerowych – 9.45-11.20
411.05 (sobota)– Język programowania Python (warsztaty) – 8.00-9.35
– Architektura systemów komputerowych – 9.45-13.35
525.05 (sobota)– Język programowania Python (warsztaty) – 8.00-9.35
– Architektura systemów komputerowych – 9.45-11.20
626.05 (niedziela)– Architektura systemów komputerowych – 8.50-14.30
– Język programowania Python (warsztaty) – 14.35 – 17.50

Architektura systemów komputerowych – prowadzący dr inż. Dariusz Chaładyniak

Zajęcia realizowane są zdalnie, w trybie 21 godz. synchronicznie, 15 godz. asynchronicznie (łącznie 36 godz.)

We współczesnym świecie niemal każdy człowiek wykorzystuje komputer do nauki, do pracy czy też zabawy. Wiedza jak zbudowany jest i jak działa komputer interesuje prawie wszystkich ludzi, a szczególnie studenta informatyki. Przedmiot Architektura systemów komputerowych odpowiada na powyższe pytania.
W ramach wykładów zostaną wyjaśnione zagadnienia dotyczące:

 • wybranych rozwiązań mechanicznych maszyn liczących i komputerów elektronicznych,
 • systemów liczbowych (dwójkowych, ósemkowych, szesnastkowych) i ich konwersji na system dziesiętny i odwrotnie,
 • arytmetyki w komputerowych systemach liczbowych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie),
 • wybranych kodów informacyjnych (Braille’a, Morse’a, ASCII, Unicode, BCD, Graya, kody kreskowe i QR),
 • algebry Boole’a i logiki cyfrowej (zależności algebry Boole’a, bramki logiczne, tabele stanów),
 • architektury procesorów (CISC, RISC, ZISC, OISC, MISC), pamięci (RAM, ROM, flash) oraz systemów wejścia-wyjścia,
 • podstaw programowania w języku niskopoziomowym Asembler (rejestry, mnemoniki, operandy),
 • przetwarzania równoległego i rozproszonego oraz zastosowania w nich klastrów komputerowych i superkomputerów,
 • przyszłości komputerów (nonotechnologia, komputery laserowe, komputery kwantowe, komputery biologiczne).

W ramach ćwiczeń rozwiązywane są zadania polegające na przeliczaniu pomiędzy komputerowymi systemami liczbowymi, wykonywane są podstawowe operacje arytmetyczne w systemie dwójkowym, ósemkowym i szesnastkowym, wyliczane są wartości w kodach BCD i Graya, powstają rysunki bramek logicznych i odpowiadające im tabele stanów, a także analizie zostają poddane proste programy w języku Asembler.


Język programowania Python
 – prowadzący mgr inż. Andrzej Ptasznik

Zajęcia realizowane są zdalnie, w trybie 14 godz. synchronicznie, 4 godz. asynchronicznie (łącznie 18 godz.)

Język Python przeżywa okres świetności i stał się jednym z najczęściej wykorzystywanych języków programowania na świecie. Sukces zapewniły mu doskonałe pakiety wykorzystywane przy realizowaniu zadań związanych z zaawansowaną analizą danych, uczeniem maszynowym i sieciami neuronowymi. Proponowany przedmiot jest ukierunkowany na podstawy języka, elementy budowania aplikacji okienkowych oraz wybrane zagadnienia analizy i wizualizacji danych.

W trakcie zajęć omawiane i podpierane przykładami będą następujące zagadnienia:

 • konfigurowanie różnych środowisk do pracy z językiem Python
 • używanie zmiennych i sprawdzanie ich typów
 • wykorzystywanie złożonych typów danych
 • stosowanie instrukcji warunkowych i iteracyjnych (pętle)
 • obsługiwanie plików i wyjątków
 • definiowanie klas i wykorzystywanie obiektów
 • definiowanie funkcji i ich zastosowanie
 • zasady tworzenia wizualizacji danych z pakietem matplotlib
 • podstawy przetwarzania danych z pakietem pandas
 • tworzenie aplikacji okienkowych z pakietem Tkinter

Należy zrealizować oba przedmioty.