Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Semestr 1.0 – studia magisterskie

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2024/2025 

Rekrutacja rozpoczyna się już dziś – 15 grudnia 2023 

Zajęcia w semestrze 1.0 rozpoczynają się 17 lutego 2024 

Semestr 1.0 jest presemestrem 2-letnich studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku INFORMATYKA rozpoczynających się od października 2024.  

Uwaga: osoby uczestniczące w zajęciach w trybie „wolnego słuchacza” uzyskują świadectwa ukończenia dwóch przedmiotów akademickich. 

Studia II stopnia (magisterskie) są prowadzone w formie:

niestacjonarnej (zaocznej) ‒ zajęcia odbywają się w piątki w godz. 16:15-21:30, w soboty w godz. 8:00-19:00 i niedziele w godz. 8:00-19:00 w ramach tzw. zjazdów. Organizacja studiów przewiduje 8 zjazdów w każdym semestrze. UWAGA! W ramach cyklu „Visiting Professors” niektóre wykłady będą odbywać się wyjątkowo w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Semestr 1.0 obejmuje następujące przedmioty: 

Cyberbezpieczństwo – prowadzący Dariusz Chaładyniak

Podstawy Zarządzania – prowadzący Andrzej Żyławski


 

PROCES REKRUTACJI „KROK PO KROKU” – TUTAJ (link)