Inauguracja Roku Akademickiego

rektor uczelni wita młodzież na uroczystości inauguracji roku akademickiego

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 odbędzie się 11 października 2019, o godzinie 14:00. Szczegółowy program uroczystości: Hymn państwowy Wystąpienie Rektora Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, dr. hab. inż. prof. WWSI Zenona Gniazdowskiego Wystąpienie Prezydenta Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Pana Andrzej Żyławskiego Immatrykulacja studentów I roku Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego Gaude Mater Polonia Wykład inauguracyjny „INTELIGENCJA +” poprowadzony przez prof. dr. […]

Akredytacja MSWiA dla Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Miło nam poinformować, że po przeprowadzonej procedurze WWSI uzyskała akredytację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla prowadzenia i kontynuacji studiów dla cudzoziemców. To świadectwo oceny przez Ministerstwo wysokich standardów realizacji studiów anglojęzycznych, jakie są spełniane w naszej Uczelni. Obecnie prowadzimy w języku angielskim studia magisterskie (II stopnia) o specjalizacjach „Computing” oraz „IT Project Management”. Zapraszamy studentów […]

Nasi absolwenci na pierwszym miejscu w ogólnopolskim rankingu wysokości wynagrodzeń

młody biznesmen w okularach w fotelu prezesa poprawia krawat

Rzeczpospolita – wydanie papierowe oraz elektroniczne z 22 lipca 2019 r. „To dyplom jednej ze stołecznych szkół wyższych [Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki]1 daje największe szanse na sukces na rynku pracy – wynika z analizy „Rzeczpospolitej” danych w systemie ELA opublikowanej w dniu 22 lica 2019. W grupie 10 uczelni, których absolwenci zarabiają średnio najwięcej w pierwszym roku po […]

Nasi absolwenci na pierwszym miejscu w ogólnopolskim rankingu wysokości wynagrodzeń

Rzeczpospolita – wydanie papierowe oraz elektroniczne z 22 lipca 2019 „To dyplom jednej ze stołecznych szkół wyższych [Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki]1 daje największe szanse na sukces na rynku pracy – wynika z analizy „Rzeczpospolitej” danych w systemie ELA opublikowanej w dniu 22 lica 2019. W grupie 10 uczelni, których absolwenci zarabiają średnio najwięcej w pierwszym roku po ukończeniu […]

Badanie ankietowe lipiec 2019

podkładka z przypiętą ankietą, dłoń z długopisem wypełnia ankietę

W czerwcu i lipcu 2019 roku w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki tradycyjnie przeprowadzono ankietę, w której studenci oceniali wybrane obszary działalności Uczelni oraz wybrane dydaktyczne aspekty pracy nauczycieli akademickich. W ankiecie wzięło udział ok. 27% studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich oraz studiów podyplomowych. W ogólnej części ankiety w ocenie studentów […]

Badanie ankietowe luty 2019

podkładka z przypiętą ankietą, dłoń z długopisem wypełnia ankietę

W styczniu i lutym 2019 roku w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki po raz kolejny przeprowadzono ankietę, w której studenci oceniali wybrane obszary działalności Uczelni oraz wybrane dydaktyczne aspekty pracy nauczycieli akademickich. W ankiecie wzięło udział ok. 25% studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich oraz studiów podyplomowych. W ogólnej części ankiety w […]

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (2018)

młody mężczyzna z profilu, młoda kobieta, nie widać twarzy, przy biurku, kobieta wskazuje palcem na ekran monitora

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji uczelni na rynku pracy oraz stopień dostosowania profilu kształcenia do potrzeb pracodawców. Podstawowym narzędziem tej oceny są wieloaspektowe badania losów zawodowych absolwentów. To kompetencje i osiągnięcia zawodowe absolwentów są głównym czynnikiem decydującym o ocenie uczelni przez pracodawców, i w konsekwencji w znacznym […]

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

rektor uczelni podczas immartykulacji studentów podczas inauguracji roku akademickiego

Studentów I roku zapraszamy na Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019. Uroczystość odbędzie się 5 października o godzinie 14:00 w auli 209 i 207. Wykład inauguracyjny OD TELEGRAFU DO TERABITÓW wygłosi prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas Szczegółowy harmonogram uroczystości: HYMN PAŃSTWOWY WYSTĄPIENIE J.M. REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI DR HAB. INŻ. PROF. WWSI ZENONA GNIAZDOWSKIEGO IMMATRYKULACJA […]

WWSI partnerem Amazon Web Services Academy

13 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie Prezydenta WWSI Andrzeja Żyławskiego z AWS Academy Program Manager Jenni Jones odpowiedzialną za AWS Academy Program w krajach EMEA. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz omówienie planów na przyszłość. W chwili obecnej trwają szkolenia wykładowców WWSI, realizowane przez Action Centrum Edukacyjne – jedynego w Polsce partnera szkoleniowego […]

Prezydent WWSI Andrzej Żyławski na „Liście 100”

Podczas konferencji Umiejętności cyfrowe 2018.pl – organizowanej przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC) – ogłoszono listę 100 osób szczególnie zasłużonych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce. Na liście wyróżnionych w roku 2018 znalazł się Prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Andrzej Żyławski. SPRUC zaoferowało wszystkim znajdującym się na liście osobom skorzystanie z logo […]

Ocena Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki przez Polską Komisję Akredytacyjną na tle innych uczelni warszawskich

W dobie mediów społecznościowych każdy może swobodnie formułować opinie o  ludziach i oceniać instytucje. Przedmiotem takich ocen są również szkoły wyższe. Większość z prezentowanych na portalach i forach dyskusyjnych opinii jest z niezrozumiałych przyczyn anonimowa. Takie są jednak prawa Internetu, mogą się one podobać lub nie, ale trzeba się nauczyć z nimi żyć. Zazwyczaj przedmiotem […]

Badanie ankietowe luty 2018

podkładka z przypiętą ankietą, dłoń z długopisem wypełnia ankietę

W styczniu i lutym 2018 roku w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki przeprowadzono ankietę, w której studenci oceniali wybrane obszary działalności Uczelni oraz wybrane dydaktyczne aspekty pracy nauczycieli akademickich. W ankiecie wzięło udział ok. 25% studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich oraz studiów podyplomowych. W ogólnej części ankiety w ocenie studentów najwyższe […]

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (2017)

młody mężczyzna z profilu, młoda kobieta, nie widać twarzy, przy biurku, kobieta wskazuje palcem na ekran monitora

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji uczelni na rynku pracy oraz stopień dostosowania profilu kształcenia do potrzeb pracodawców. Podstawowym narzędziem tej oceny są wieloaspektowe badania losów zawodowych absolwentów. To kompetencje i osiągnięcia zawodowe absolwentów są głównym czynnikiem decydującym o ocenie uczelni przez pracodawców, i w konsekwencji w znacznym […]

Badanie ankietowe lipiec 2017

podkładka z przypiętą ankietą, dłoń z długopisem wypełnia ankietę

W czerwcu i lipcu 2017 roku w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki została tradycyjnie przeprowadzona ankieta, w której studenci oceniali wybrane obszary działalności Uczelni oraz wybrane dydaktyczne aspekty pracy nauczycieli akademickich. W ankiecie wzięło udział ok. 23% studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich oraz studiów podyplomowych. W ogólnej części ankiety w ocenie […]