Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

20 września 2019

Akredytacja MSWiA dla Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Miło nam poinformować, że po przeprowadzonej procedurze WWSI uzyskała akredytację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla prowadzenia i kontynuacji studiów dla cudzoziemców. To świadectwo oceny przez Ministerstwo wysokich standardów realizacji studiów anglojęzycznych, jakie są spełniane w naszej Uczelni. Obecnie prowadzimy w języku angielskim studia magisterskie (II stopnia) o specjalizacjach „Computing” oraz „IT Project Management”.

Zapraszamy studentów polskich oraz zagranicznych!