Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

7 kwietnia 2020

Otwarte Zasoby Edukacyjne Warszawskiej Wyższej Szkoły informatyki

Otwarte Zasoby Edukacyjne Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki tworzone od roku 2007 do chwili obecnej to bogaty zbiór kursów i materiałów dydaktycznych do samokształcenia autorstwa wykładowców wielu polskich szkół wyższych oraz nauczycieli szkół średnich. W czasie, kiedy zarówno edukacja, jak i nasze życie w dużym stopniu zostały z konieczności przeniesione w przestrzeń internetową zachęcamy do skorzystania z nich.

Uniwersytet Wirtualny – Projekt własny WWSI realizowany we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w latach 2013-2014, obecnie kontynuowany w ramach projektów Odwrócona klasa oraz WWSI – uczelnia odpowiedzialna społecznie. Na platformie dostępnych jest 12 kursów z informatyki, ekonomii, prawa, finansów i socjologii. Dostęp po zarejestrowaniu.

Polska Wszechnica Informatyczna – Platforma powstała w latach 2007-2008 z myślą o studentach, wykładowcach oraz absolwentach wydziałów informatyki polskich uczelni. Na portalu udostępniono blisko 100 wykładów wideo z obszaru informatyki czołowych polskich nauczycieli akademickich z najlepszych polskich szkół wyższych. Dostęp bez żadnych ograniczeń.

IT Szkoła/Informatyka Plus – Platforma prezentuje ok. 150 kursów z zakresu różnych dziedzin IT (między innymi: algorytmika, bazy danych, sieci, multimedia, grafika, projektowanie stron, bezpieczeństwo w sieci, technologie internetowe) oraz matematyki, fizyki, biologii, chemii, prawa w internecie. Kursy składają się z zestawu materiałów do samokształcenia (zeszyty dydaktyczne, prezentacje, filmy, tutoriale, inne) oraz interaktywnego testu sprawdzającego wiedzę. Materiały powstawały w latach 2008-2019 w ramach projektów WWSI oraz NASK. Zasoby dostępne po zarejestrowaniu się.

Wirtualne Laboratoria Fizyczne oraz Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata – Powstałe w latach 2013-2015 moduły dydaktyczne opracowane przez autorów programów nauczania i autorów podręczników do aktualnych wówczas podstaw programowych dla przedmiotów informatyka, fizyka, matematyka, biologia i chemia. Materiały dostępne są w formie filmów edukacyjnych (animacji oraz wykładów wideo), prezentacji, symulacji, interaktywnych zadań, gier, krzyżówek, testów wiedzy. Platforma udostępnia również gotowe scenariusze lekcji opracowane przez nauczycieli. Dostęp otwarty.

Efektywni 50+ – Materiały w postaci skryptów, ćwiczeń, wykładów, testów umożliwiające realizację ok. 100 godzin zajęć. Moduły tematyczne: Wykorzystanie internetowych technologii komunikacyjnych (14h), Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych (36h), Standardy wymiany danych (10h), Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL (25h), Raportowanie dla potrzeb analizy danych (15h). Zasoby powstały w latach 2013-2015. Login: efektywni50plus@wwsi.edu.pl, Hasło: efektywni123

Kuźnia kompetencji IT – Na platformie dostępnych jest 6 wykładów w języku angielskim z obszaru informatyki poprowadzonych przez profesorów uczelni amerykańskich i brytyjskich, zarejestrowanych w latach 2011-2013. Dostępne bez rejestracji.