Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

17 września 2018

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Studentów I roku zapraszamy na Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019. Uroczystość odbędzie się 5 października o godzinie 14:00 w auli 209 i 207.

Wykład inauguracyjny OD TELEGRAFU DO TERABITÓW wygłosi prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas

Szczegółowy harmonogram uroczystości:

HYMN PAŃSTWOWY

WYSTĄPIENIE J.M. REKTORA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI DR HAB. INŻ. PROF. WWSI ZENONA GNIAZDOWSKIEGO

IMMATRYKULACJA STUDENTÓW I ROKU

WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

WYSTĄPIENIE PREZYDENTA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI ANDRZEJA ŻYŁAWSKIEGO

GAUDE MATER POLONIA

WYKŁAD INAUGURACYJNY PROF. DR HAB. INŻ. BOGDAN GALWASA

GAUDEAMUS IGITUR

ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI