Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

15 marca 2019

Badanie ankietowe luty 2019

W styczniu i lutym 2019 roku w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki po raz kolejny przeprowadzono ankietę, w której studenci oceniali wybrane obszary działalności Uczelni oraz wybrane dydaktyczne aspekty pracy nauczycieli akademickich.

W ankiecie wzięło udział ok. 25% studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich oraz studiów podyplomowych.

W ogólnej części ankiety w ocenie studentów najwyższe noty uzyskały: Biblioteka (4,42), Organizacja Uczelni z działu rozliczenia finansowe ze studentami (4,40). Na podkreślenie zasługuje jak zawsze wysoka ocena ogólnej atmosfery w Uczelni (4,58).

Przedstawione w poniższej tabeli wyniki badań lutowych za ostanie dwa lata pokazują, że zarówno oceny cząstkowe, jak i ocena ogólna pozostają przez cały okres na bardzo wysokim poziomie.

Wyniki badania ankietowego studentów WWSI po pierwszym semestrze w latach 2017/2018 – 2018/2019

Przedmiot ocenyStudia zaoczne magisterskieStudia podyplomoweStudia zaoczne inżynierskieStudia dzienne inżynierskieWWSI ogółem sem. 1 2018/19WWSI ogółem sem. 1 2017/18
Laboratoria komputerowe i sprzęt3,8643,934,13,974,25
Przygotowanie laboratoriów do zajęć4,07444,154,064,19
Sale dydaktyczne3,9353,884,224,264,07
Zdalny dostęp do zasobów4,3634,244,323,984,35
Organizacja Uczelni4,2144,214,374,204,34
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat)444,124,154,074,32
Organizacja staży zawodowych43,974,074,013,81
Rozliczenia finansowe ze studentami4,5744,454,574,404,15
Studium Języków Obcych4,184,284,234,10
Biblioteka4,6744,324,684,424,30
Bufet4,2954,014,174,374,30
Koła zainteresowań43,783,873,883,96
Samorząd Studentów44,14,214,104,05
Ogólna atmosfera w Uczelni4,554,34,514,584,32

Za najlepiej przygotowanych merytorycznie nauczycieli akademickich w tym semestrze studenci uznali (kolejność alfabetyczna):

  • mgr inż. A. Ptasznik,
  • prof. dr hab. inż. B. Galwas,
  • mgr E. Cieślak,
  • mgr K. Papros,
  • dr hab. M. Grabowski prof. WWSI,
  • mgr M. Iwaszko,
  • mgr M. Przybysz,
  • mgr inż. P. Januszewicz,
  • mgr inż. W. Ptasznik-Kisieliński.

Średnia ocena jaką Studenci wystawili wszystkim nauczycielom akademickim Uczelni to 4,46.

Wszystkim studentom, którzy wypełnili ankietę, bardzo dziękujemy, stanowi ona cenne źródło informacji dla poprawy jakości pracy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.