Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

26 września 2019

Inauguracja Roku Akademickiego

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 odbędzie się 11 października 2019, o godzinie 14:00.

Szczegółowy program uroczystości:

  • Hymn państwowy
  • Wystąpienie Rektora Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, dr. hab. inż. prof. WWSI Zenona Gniazdowskiego
  • Wystąpienie Prezydenta Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Pana Andrzej Żyławskiego
  • Immatrykulacja studentów I roku
  • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
  • Gaude Mater Polonia
  • Wykład inauguracyjny „INTELIGENCJA +” poprowadzony przez prof. dr. hab. Macieja Sysłę
  • Gaudeamus Igitur
  • Zakończenie uroczystości

Serdecznie zapraszamy!