Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

8 kwietnia 2020

Badanie ankietowe marzec 2020

Na początku roku w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki została przeprowadzona semestralna ankieta. Ocenie studentów zostały poddane wybrane obszary działalności naszej uczelni oraz wybrane dydaktyczne aspekty pracy nauczyli akademickich.

W ankiecie swoją opinię wyraziło 30,4% studentów studiów dziennych inżynierskich, studiów zaocznych inżynierskich, studiów zaocznych magisterskich. Nastąpił zatem wzrost frekwencji o 5% w porównaniu z poprzednim rokiem, za co serdecznie dziękujemy.

W ogólnej części ankiety w ocenie studentów najwyższe noty uzyskały: Biblioteka (4,58), Organizacja Uczelni z działu rozliczenia finansowe ze studentami (4,45), Biuro Spraw Studenckich (4,26). Na podkreślenie zasługuje jak zawsze wysoka ocena ogólnej atmosfery w Uczelni (4,27).

Przedstawione w poniższej tabeli porównawczej wyniki badań za ostanie dwa lata pokazują, że zarówno oceny cząstkowe, jak i ocena ogólna pozostają przez cały okres na bardzo wysokim poziomie.

Wyniki badania ankietowego studentów WWSI po pierwszym semestrze w latach 2018/2019 – 2019/2020

Przedmiot ocenyStudia zaoczne magisterskieStudia zaoczne inżynierskieStudia dzienne inżynierskieWWSI ogółem sem. 1 2019/20WWSI ogółem sem. 1 2018/19
Laboratoria komputerowe i sprzęt44,074,294,173,97
Przygotowanie laboratoriów do zajęć44,094,294,184,06
Sale dydaktyczne3,833,974,074,014,26
Zdalny dostęp do zasobów43,954,294,123,98
Organizacja Uczelni43,933,983,964,2
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat)44,154,384,264,07
Organizacja staży zawodowych443,913,964,01
Rozliczenia finansowe ze studentami4,334,44,54,454,4
Studium Języków Obcych4,084,093,984,23
Biblioteka4,834,484,664,584,42
Bufet4,174,023,9744,37
Koła zainteresowań43,963,853,913,88
Samorząd Studentów4,753,934,054,014,1
Ogólna atmosfera w Uczelni4,334,224,324,274,58

Za najlepiej przygotowanych merytorycznie nauczycieli akademickich w tym semestrze studenci uznali (kolejność alfabetyczna):

  • mgr J. Burzyńska-Ellis,
  • mgr E. Cieślak,
  • mgr M. Iwaszko,
  • mgr inż. P. Januszewicz,
  • dr inż. J. Markus,
  • mgr K. Papros,
  • mgr inż. A. Ptasznik,
  • mgr inż. W. Ptasznik-Kisieliński,
  • mgr inż. W. Pyzik,
  • mgr K. Winiszewska.

Średnia ocena, jaką Studenci wystawili wszystkim nauczycielom akademickim Uczelni to 4,31.

Wszystkim studentom, którzy wypełnili ankietę, dziękujemy za poświęcony czas oraz wartościowe komentarze, stanowi ona cenne źródło informacji dla poprawy jakości pracy Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.