Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

16 czerwca 2020

Jakość kształcenia WWSI – Prof. dr hab. Krzysztof Diks

Podczas Konferencji Programowej WWSI w Kazimierzu Dolnym naszym gościem był Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, który w swoim wystąpieniu przeanalizował rozwój Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki i podkreślił jej walory jako uczelni realizującej pomysł kształcenia ukierunkowanego na zawód oraz jako jedynej uczelni w Polsce skoncentrowanej tylko na kierunku informatycznym. Zachęcamy do zapoznania się z całym wystąpieniem Pana Profesora oraz do prześledzenia raportu PKA szczegółowo traktującego o jakości kształcenia na WWSI.