Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

29 czerwca 2018

WWSI partnerem Amazon Web Services Academy

13 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie Prezydenta WWSI Andrzeja Żyławskiego z AWS Academy Program Manager Jenni Jones odpowiedzialną za AWS Academy Program w krajach EMEA. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz omówienie planów na przyszłość.

W chwili obecnej trwają szkolenia wykładowców WWSI, realizowane przez Action Centrum Edukacyjne – jedynego w Polsce partnera szkoleniowego Amazon Web Services Partner Network. Ponadto prowadzone są rozmowy mające na celu zatrudnienie do Programu Visting Profesora jednej z uczelni zachodnioeuropejskich z dorobkiem akademickim w obszarze Cloud Computing. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w ramach nowo uruchamianej od roku akademickiego 2019/2020 specjalności Cloud Computing na studiach magisterskich II stopnia planuje wykorzystać zasoby dostępne w programie AWS Academy Cloud Computing Architecture. Program studiów umożliwi studentom przygotowanie do zdobycia cenionego na rynku pracy certyfikatu AWS Certified Solutions Architect. W trakcie spotkania wstępnie omówiono także możliwości wprowadzenia do programu studiów wszystkich specjalności na I roku tematyki zawartej w kursie AWS Academy Cloud Foundations.