Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Infonalia – Inżynieria sieci teleinformatycznych

Cykle wykładów oraz spotkań z absolwentami prezentujące najbardziej popularne specjalności w ramach kierunku Informatyka.

Temat Zakres Zdobyta wiedzaTermin
1Podstawy budowy i działania sieci komputerowych– krótka historia sieci komputerowych
– wybrane modele sieciowe (ISO/OSI, TCP/IP)
– wybrane urządzenia sieciowe (karty sieciowe, koncentratory, przełączniki, routery)
– topologie sieciowe (magistrala, gwiazda, pierścień)
 
Uczestnik wykładu dowie się, jak działają sieci komputerowe, jakie występują w nich aktywne i pasywne urządzenia sieciowe oraz w jakich topologiach można komputery ze sobą łączyć.
22.11.2022    godz. 17.00 – 18.30
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
2Podstawy adresowania komputerów w sieciach teleinformatycznych– różnice między adresowaniem fizycznym i logicznym
– rodzaje transmisji IPv4 i IPv6
– charakterystyka protokołu IPv4
– adresowanie klasowe
– adresowanie bezklasowe (za pomocą masek podsieci)
– charakterystyka protokołu IPv6
Uczestnik wykładu dowie się, na czym polega adresowanie fizyczne i logiczne urządzeń sieciowych, jakie są możliwe transmisje w sieciach teleinformatycznych, pozna schemat adresowania IPv4 i IPv6 oraz zapozna się z podziałem sieci na podsieci za pomocą masek.29.11.2022    godz. 17.00 – 18.30
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
3Rodzaje i zastosowanie mediów transmisyjnych w sieciach komputerowych– wprowadzenie w mediów transmisyjnych
– kable koncentryczne (cienkie, grube)
– kable skrętkowe (nieekranowane, ekranowane, foliowane)
– kable światłowodowe (jednomodowe, wielomodowe)
– okablowanie strukturalne (poziome, pionowe)
Uczestnik wykładu dowie się, jakie organizacje standaryzują media transmisyjne, zapozna się z budową i przeznaczeniem kabli koncentrycznych, skrętkowych oraz światłowodowych, a także zrozumie, czym jest okablowanie strukturalne poziome i pionowe.6.12.2022    godz. 17.00 – 18.30
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
4Spotkanie z absolwentem WWSI

inż. Rafał Czarnecki
Pan Rafał Czarnecki ukończył studia inżynierskie w WWSI. Obecnie kontynuuje naukę na studiach II stopnia na specjalności Systemy Teleinformatyczne. W ramach pracy zawodowej administruje sieciami w sieci marketów budowlanych OBI. W trakcie 45 minut spróbuje przybliżyć specyfikę pracy w branży IT w kontekście zagadnień związanych z sieciami teleinformatycznymi. Podzieli się doświadczeniami z budowania swojej ścieżki zawodowej jako absolwenta danej specjalności, opowie o narzędziach IT, które wykorzystuje w swojej pracy oraz charakterystycznych zadaniach i projektach, które realizuje. Spotkanie ma na celu przybliżyć sylwetkę zawodową absolwenta specjalności inżynieria sieci teleinformatycznych osobom, które zastanawiają się nad wyborem kierunku oraz specjalności studiów.14.12.2022 godz. 18.00- 18.45
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Wykłady poprowadzi dr inż. Dariusz Chaładyniak: nauczyciel akademicki Warszawskiej Wyższej  Szkoły Informatyki od 2001 roku oraz Wojskowej Akademii Technicznej od roku 1992. Posiada m.in.: umiejętność projektowania, administrowania i zarządzania sieciami teleinformatycznymi oraz wdrażania w nich mechanizmów bezpieczeństwa. Od 2005 roku posiada uprawnienia Instruktora Akademii Regionalnej Cisco CNA w zakresie specjalistycznych szkoleń z systemów i sieci teleinformatycznych. Prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak: architektura systemów komputerowych, technologie sieciowe, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, systemy i sieci teleinformatyczne. Kierował oraz brał udział w kilku projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wyróżniony m.in.: dyplomem uznania WWSI, odznaką i tytułem Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego WAT, nagrodą „Best Practices in Education 2013” przyznaną przez Informatics Europe.

Rejestracja na szkolenie:

Wykłady i spotkania będą realizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams.

Na każdy wykład/spotkanie można zarejestrować się niezależnie. Aby wziąć udział w zajęciach, należy przesłać formularz zgłoszenia dostępny w harmonogramie wykładów najpóźniej w dniu poprzedzającym dany wykład.

Osoby, które prześlą zgłoszenie, otrzymają link dostępowy do spotkania na adres e-mail podany w formularzu.

Certyfikat ukończenia:

Trzy wykłady oraz spotkanie z absolwentem składają się na mini kurs z zakresu sieci teleinformatycznych. Osoby, które wezmą udział we wszystkich spotkaniach z cyklu oraz uzyskają pozytywny wynik testu wiedzy udostępnionego po zakończeniu cyklu będą mogły uzyskać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

Udział w kursie jest nieodpłatny.
Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:

kontakt@uniwersytet-wirtualny.edu.pl
tel. 0 22 489 64 90/93