Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Bootcamp programistyczny PYTHON

W ramach Młodzieżowej Akademii IT zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych na bezpłatny kurs programowania w języku Python (poziom podstawowy).

W trakcie szkolenia nauczysz się:

 • konfigurować różne środowiska do pracy z językiem Python
 • używać zmiennych i sprawdzać ich typ
 • wykorzystywać złożone typy danych
 • stosować instrukcje warunkowe
 • stosować instrukcje iteracyjne (pętle)
 • obsługiwać pliki
 • obsługiwać wyjątki
 • definiować klasy i wykorzystywać obiekty
 • definiować funkcje i je stosować
 • zasad tworzenia wizualizacji danych

Kurs obejmuje:

 • 10 godzin lekcyjnych w formule zdalnej (środowisko Teams)
 • możliwość zadawania pytań po spotkaniu
 • materiały udostępnione przez prowadzącego

Wymagania:

 • minimalna znajomość języka programowania

Harmonogram:

TematDataGodzina
1Wprowadzenie – przygotowanie środowiska pracy
– instalacja środowiska Python
– instalacja środowiska Anaconda
– instalacja środowiska Spider
– konsola Python
23.11.202217.00-17.45
2Zmienne i proste typy danych
– zasady tworzenia zmiennych
– obiektowy charakter wartości
– typy liczbowe
– typy tekstowe
– typ logiczny
30.11.202217.00-17.45
3Złożone typy danych
– teksty
– indeksowanie pozycyjne typów złożonych
– listy
– tuple
– zbiory
– słowniki
7.12.202217.00-17.45
4Konstrukcje sterujące (pętle i instrukcja warunkowa)
– prosta instrukcja warunkowa
– złożona instrukcja warunkowa
– pętla for
– pętla while
14.12.202217.00-17.45
5Podstawowa obsługa plików
– operacje otwierania plików tekstowych
– atrybuty pliku
– metody obsługi plików
4.01.202317.00-17.45
6Funkcje w języku Python
– definiowanie funkcji
– wartości zwracane przez funkcję
– parametry funkcji
– parametry specjalne funkcji
11.01.202317.00-17.45
7Obsługa wyjątków
– blok try
– blok except
– blok finally
18.01.202317.00-17.45
8Klasy i obiekty w języku Python
– definiowanie klas
– dziedziczenie
– atrybuty klasy
– metody klasy
– składowe statyczne
25.01.202317.00-17.45
9Pakiety dodatkowe – numpy i matplotlib
– zasady importowania pakietów dodatkowych
– tablicowy typ danych (ndarray)
– definiowanie okna
– konfiguracja wykresu
1.02.202317.00-17.45
10Wizualizacja danych – podsumowanie
– typy wykresów
– obsługa wielu obszarów wizualizacji danych
– podsumowanie szkolenia
8.02.202317.00-17.45

Andrzej Ptasznik wykładowca

Kurs poprowadzi mgr inż. Andrzej Ptasznik – chemik, fizyk i wreszcie informatyk. Od 22 lat wykładowca WWSI. Wykładał między innymi bazy danych, podstawy programowania, języki i paradygmaty programowania, wykorzystanie języków R i Python w analizie danych, uczenie maszynowe. Autor i współautor wielu systemów informatycznych od systemu wspomagania synoptyka Cumulus, poprzez system obsługi firmy kolportażowej Jardes, system weryfikacji kontrahentów G2I oraz system obsługi projektów unijnych Ecorys. Aktualnie specjalizuje się w zagadnieniach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Więcej: LinkedIn 

Rejestracja na szkolenie:

Szkolenie będzie realizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams.

Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Termin przesłania formularza do 22 listopada 2022 r.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na kurs, otrzymają potwierdzenie na adres e-mail podany w formularzu, a następnie dane dostępu do spotkań.

Certyfikat ukończenia:

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu otrzymają uczestnicy, którzy wezmą udział w co najmniej 70% spotkań oraz uzyskają pozytywny wynik testu sprawdzającego wiedzę, który zostanie udostępniony na zakończenie szkolenia.

Udział w kursie jest nieodpłatny.
Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:

kontakt@uniwersytet-wirtualny.edu.pl
tel. 0 22 489 64 90/93

Zachęcamy również do zapoznania się z kursami dostępnymi na stronie https://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/

 1. Podstawy programowania w języku Python
 2. Przetwarzanie danych i ich wizualizacja w języku Python

*Aby uzyskać dostęp do materiałów należy zarejestrować się na platformie uniwersytet-wirtualny.edu.pl/ – Zarejestruj się