Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

INFONALIA – nowe trendy w IT

Zapraszamy uczniów i nauczycieli na cykl wykładów prezentujących najnowsze trendy w rozwoju technologii informatycznych. Obszary tematyczne: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, data science, bazy danych, sieci, bezpieczeństwo systemów informatycznych, systemy mobilne, technologie internetowe, chmura obliczeniowa, internet rzeczy.

Wykłady realizowane są online (platforma Teams). Aby wziąć udział, wystarczy zapisać się przez formularz zgłoszenia dostępny przy każdym wykładzie (tabela poniżej). Osoby, które zgłoszą chęć udziału, otrzymają link do spotkania na dzień przed terminem wykładu. Każdy uczestnik wykładu może otrzymać certyfikat – w tym celu należy wypełnić formularz dostępny w zakładce: Zaświadczenia i certyfikaty.

OFERTA DLA SZKÓŁ:

Dla zainteresowanych grup ze szkół wybrany wykład może zostać przeprowadzony w innym uzgodnionym terminie (również w godzinach zajęć szkolnych):

  • w siedzibie WWSI (Warszawa, ul. Lewartowskiego 17);
  • w szkole (oferta dla szkół z Warszawy i okolic dla grupy co najmniej 50 osób);
  • online (w uzgodnionym terminie dla grupy co najmniej 50 osób).
Tytuł/ProwadzącyZagadnieniaData
1.Serwisy społecznościowe (Facebook, X, Instagram, Linkedln) – przeglądasz metodą przewodową czy bezprzewodową?  

dr inż. Dariusz Chaładyniak
– Jak podróżują pakiety twoich danych w łączach przewodowych (kable koncentryczne, kable skrętkowe, kable światłowodowe)?
– Jak podróżują pakiety twoich danych w łączach bezprzewodowych (sieci Bluetooth, sieci Wi-Fi, telefonia komórkowa, łączność satelitarna)?
– Jak uzyskać dostęp do swoich danych z dowolnego miejsca na Ziemi?
8 lutego 2024 godz. 17.00-17.45
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
2.Generowanie systemów z wykorzystaniem narzędzi LowCode, NoCode oraz AI

dr inż. Paweł Figat
– Korzyści z wykorzystania narzędzi LowCode i NoCode w procesie tworzenia aplikacji.
– Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w generowaniu aplikacji i automatyzacji procesów.
– Przykłady narzędzi LowCode, NoCode i AI dostępnych na rynku.
– Porównanie wydajności i skomplikowania aplikacji generowanych przy użyciu różnych podejść.
– Wyzwania i ograniczenia związane z korzystaniem z narzędzi LowCode, NoCode i AI.
– Trendy i przewidywania rozwoju technologii generowania aplikacji.
– Przykłady projektów opartych na tych technologiach.
15 lutego 2024 godz. 18.00-18.45
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
3. Internet rzeczy

dr inż. Dariusz Pałka


– Czym jest internet rzeczy
– Przykład zastosowań
– Programowanie urządzeń internetu rzeczy
5 marca 2024 godz. 18:00-18:45

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
4.Projektowanie uniwersalne w tym dostępność cyfrowa rozwiązań informatycznych

dr inż. Paweł Figat
– Wyjaśnienie pojęcia projektowania uniwersalnego i jego znaczenia w tworzeniu rozwiązań IT.
– Omówienie istoty dostępności cyfrowej i jej wpływu na użytkowników o różnych potrzebach.
– Znaczenia dostępności cyfrowej w kontekście postępu technologicznego.
– Korzyści wynikające z projektowania uniwersalnego i dostępności cyfrowej:
– Jak dostępność cyfrowa może zwiększać zasięg i skuteczność aplikacji oraz usług IT
– Praktyczne narzędzia i metody projektowania uniwersalnego:
– Omówienie narzędzi i technik, które wspierają projektowanie uniwersalne, takie jak wytyczne WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).
– Przykłady projektów, które implementują poprawnie obszar dostępności cyfrowej:
– Zawody przyszłości związane z tym zagadnieniem.
7 marca 2024 godz. 18.00-18.45
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
5.Zapytania SQL – nowe techniki

mgr inż. Andrzej Ptasznik
– Wyrażenia CTE
– Rekurencja w zapytaniach SQL
– Przetwarzanie w oknie
– Tabele przestawne
– Przekształcanie danych do formatów XML i JSON  
13 marca 2024 godz. 17.00-17.45
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
6.Tworzenie nowoczesnych systemów informatycznych

Michał Styś
– Dynamiczne zmiany w podejściu do projektowania aplikacji
– Architektura Jednostronicowych Aplikacji (SPA)
– Przykłady popularnych frameworków SPA (np. React, Angular, Vue)
– Mikroserwisy jako Architektura Aplikacji
– Message Brokery w komunikacji pomiędzy mikroserwisami
– Systemy zarządzania bazami danych dla nowoczesnych aplikacji
– Bezpieczeństwo w nowoczesnych aplikacjach internetowych
– Zastosowanie protokołów bezpieczeństwa (HTTPS, OAuth)
– Techniki zabezpieczania Rest API
– Narzędzia i technologie wspomagające projektowanie aplikacji
– Trendy i przyszłość nowoczesnych aplikacji internetowych
NOWY TERMIN
3 kwietnia 2024 godz. 18.00-18.45

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
7.Chmura obliczeniowa AWS

dr inż. Dariusz Pałka
– Czym jest chmura obliczeniowa
– Infrastruktura globalna chmury obliczeniowej
– Zasadnicze usługi chmury obliczeniowej
26 marca 2024 godz. 18:00-18:45

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
8.Uczenie maszynowe – komputery idą do szkoły

mgr inż. Andrzej Ptasznik
– Istota procesu uczenia maszynowego
– Typy uczenia maszynowego
– Ocena skuteczności procesów uczenia maszynowego
– Przykład procesu uczenia maszynowego w języku Python  
10 kwietnia 2024 godz. 17.00-17.45
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
9.Mission Arduino

dr inż. Grzegorz Słowiński
Wykład przybliży płytkę mikrokontrolerową Arduino, pasujące do niej części oraz pokaże, jak można zacząć przy jej pomocy przygodę z programowaniem, elektroniką i techniką cyfrową.18 kwietnia 2024 godz. 17.00-17.45
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
10.Sztuczna Inteligencja (AI) – nadzieje i zagrożenia

mgr inż. Andrzej Ptasznik
– Istota sztucznej inteligencji
– Dziedziny wykorzystujące rozwiązania sztucznej inteligencji
– Zagrożenia stwarzane przez sztuczną inteligencję
– Rożne aspekty wykorzystania modeli sztucznej inteligencji  
24 kwietnia 2024 godz. 17.00-17.45
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
11.Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa

mgr inż. Łukasz Skibniewski
– Dane osobowe
– Dane przechowywane w firmie
– Tożsamość online vs offline
– Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa vs adwersarze
– Czym jest cyberwojna?
7 maja 2024
godz. 17.00-17.45
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
12.Publiczne i prywatne sieci komórkowe 5G – teraźniejszość i przyszłość

dr inż. Robert Janowski
– Ogólna architektura sieci 5G
– Cechy i parametry sieci 5G
– Rola sieci 5G w przemyśle  
14 maja 2024 godz. 18.00-18.45
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Poniżej terminy wykładów w języku angielskim Understanding the AI Transformation, prowadzonych przez naszego wykładowcę – Andrew Tusona.

TytułZagadnieniaData
1.How to Understand Generative AI  This lecture will explain to a non-technical audience what machine learning, neural networks and Generative AI are without linear algebra and programming. It will also explain how we got here, what it means and what the actual threats and opportunities are.  22 lutego 2024 godz. 17.30 – 18.15

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
2.AI and Security  Will AI make us safer, or the world an even more dangerous place? We will look at the current AI wave from a security viewpoint and review the evidence and current debates. Topics include: effects on the media, disinformation, cybersecurity, defence applications and possible technological arms races.  29 lutego 2024
godz. 17.30 – 18.15

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
3.AI and Business Success  What effect might AI have on the economy? How business may respond to AI innovation is the focus of this lecture. Regulation – especially the EU AI Act – and its possible implications will also be discussed

WYKŁAD ODWOŁANY
21 maja 2024
godz. 17.30 – 18.15

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

4.AI Skills and Career Success  What will happen to your job? Will ChatGPT steal it? Looking at the current evidence, analysis and experiences of technological change in the past, we will examine the possible impacts on the labour market and provide some concrete actionable advice

WYKŁAD ODWOŁANY  
28 maja 2024
godz. 17.30 – 18.15

FORMULARZ ZGŁOSZENIA