Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Kursy dla nauczycieli – PYTHON

Młodzieżowa Akademia IT zaprasza na kurs dla nauczycieli – Programowanie w języku Python

W trakcie szkolenia uczestnik pozna tajniki:

 • konfigurowania środowiska pracy z językiem Python
 • właściwego wykorzystywania struktury danych do realizacji zadań
 • używania zmiennych i sprawdzania ich typu
 • wykorzystywania złożonych typów danych
 • rozwiązywania zadań z wykorzystaniem konstrukcji sterujących języka Python
 • obsługiwania plików i wyjątków
 • stosowania elementów programowania obiektowego
 • definiowania funkcji i stosowania odpowiednich parametrów wywołania
 • zasad tworzenia wizualizacji danych z pakietem matplotlib
 • podstaw przetwarzania danych z pakietem pandas
 • tworzenia aplikacji okienkowych z pakietem Tkinter
 • rozmieszczania widgetów w oknie aplikacji i łączenia funkcji obsługi zdarzeń

Kurs obejmuje:

 • 2 godziny zajęć organizacyjnych
 • 27 godzin zajęć merytorycznych  (9 x 3 godz. lekcyjne)
 • 2 godziny zajęć końcowych (test zaliczeniowy)
 • zajęcia w formule zdalnej (środowisko Teams)
 • wykonywanie przykładowych programów odpowiadających omawianym zagadnieniom
 • materiały udostępnione przez prowadzącego

Wymagania:

 • minimalna znajomość dowolnego języka programowania

Harmonogram – 1 grupa

Spotkania będą odbywały się we środy i piątki.

Lp. ZakresDataGodzina
1Wprowadzenie do szkolenia – spotkanie organizacyjne
instalacja i testowanie środowiska Anaconda
– instalacja i testowanie środowiska Spider
– instalacja i testowanie środowiska IDLE
– omówienie zasad prowadzenie szkolenia
– omówienie zasad udostępniania materiałów pomocniczych do szkolenia    
5.04.202317.00:18.35
2Zmienne, wbudowane typy danych i konstrukcje sterujące
– zasady tworzenia zmiennych
– obiektowy charakter wartości
– proste typy danych
– złożone typy danych
– prosta instrukcja warunkowa
– złożona instrukcja warunkowa
– pętla for
– pętla while
– przykłady stosowania konstrukcji sterujących
– przykłady wykorzystania metod typów złożonych
12.04.202317.00:19:30
3Podstawowa obsługa plików i obsługa wyjątków
– prosta instrukcja warunkowa
– złożona instrukcja warunkowa
– pętla for
– pętla while
– przykłady stosowania konstrukcji sterujących
– blok try
– blok except
– blok finally
– przykładowe programy realizujące obsługę wyjątków
14.04.202317.30:20.00
4Funkcje w języku Python
– definiowanie funkcji
– wartości zwracane przez funkcję
– parametry funkcji
– parametry specjalne funkcji
– przykłady definiowania funkcji
19.04.202317.00:19:30
5Klasy i obiekty w języku Python wprowadzenie do obiektowości
– definiowanie klas
– dziedziczenie
– atrybuty klasy
– metody klasy
– składowe statyczne
21.04.202317.30:20.00
6Warsztaty  programowania obiektowego
– definiowanie klas  dla założonej dziedziny
– przykłady dziedziczenia
– wykorzystanie zdefiniowanych klas
– tworzenie obiektów
28.04.202318.00:20:30
7Przetwarzanie i wizualizacja danych  – pakiety pandas, numpy i matplotlib cz. 1
– zasady importowania pakietów dodatkowych
– tablicowy typ danych (ndarray)
– definiowanie okna
– konfiguracja wykresu
– przetwarzanie danych z pakietem pandas
– przykłady wizualizacji danych
12.05.202317.30:20.00
8Przetwarzanie i wizualizacja danych  – pakiety pandas, numpy i matplotlib cz. 2
– parametryzacja wizualizacji
– podstawy obróbki plików graficznych
– konfigurowanie wielu obszarów okna
– przykłady złożonych wizualizacji danych
19.05.202317.30:20.00
9Aplikacja okienkowe z pakietem tkinter cz. 1
– wprowadzenie do pakietu tkinter
– definiowanie okna głównego programu
– podstawowe widgety pakietu tkinter
– sposoby lokalizacji i konfiguracji widgetów
– przykłady definiowania okna i lokalizowania widgetów
26.05.202318.00:20:30
10Aplikacja okienkowe z pakietem tkinter cz. 2
– walidacja danych wejściowych widgetu Entry
– wiązanie funkcji z obsługa zdarzeń
– wykorzystanie plików graficznych
– przykłady aplikacji okienkowych
31.05.202318.00:19:30
11Zakończenie szkolenia – test końcowy12.06.2023

Harmonogram – 2 grupa

Lp. ZakresDataGodzina
1Wprowadzenie do szkolenia – spotkanie organizacyjne
instalacja i testowanie środowiska Anaconda
– instalacja i testowanie środowiska Spider
– instalacja i testowanie środowiska IDLE
– omówienie zasad prowadzenie szkolenia
– omówienie zasad udostępniania materiałów pomocniczych do szkolenia    
22.04.202318.00:19:.30
2Zmienne, wbudowane typy danych i konstrukcje sterujące
– zasady tworzenia zmiennych
– obiektowy charakter wartości
– proste typy danych
– złożone typy danych
– prosta instrukcja warunkowa
– złożona instrukcja warunkowa
– pętla for
– pętla while
– przykłady stosowania konstrukcji sterujących
– przykłady wykorzystania metod typów złożonych
26.04.202318.30:21:00
3Podstawowa obsługa plików i obsługa wyjątków
– prosta instrukcja warunkowa
– złożona instrukcja warunkowa
– pętla for
– pętla while
– przykłady stosowania konstrukcji sterujących
– blok try
– blok except
– blok finally – przykładowe programy realizujące obsługę wyjątków
05.05.202317.30:20.00
4Funkcje w języku Python
– definiowanie funkcji
– wartości zwracane przez funkcję
– parametry funkcji
– parametry specjalne funkcji
– przykłady definiowania funkcji
10:05.202318.30:21:00
5Klasy i obiekty w języku Python wprowadzenie do obiektowości
– definiowanie klas
– dziedziczenie
– atrybuty klasy
– metody klasy
– składowe statyczne
13.05.202317.30:20.00
6Warsztaty  programowania obiektowego
– definiowanie klas  dla założonej dziedziny
– przykłady dziedziczenia
– wykorzystanie zdefiniowanych klas
– tworzenie obiektów
17.05.202318.30:21:00
7Przetwarzanie i wizualizacja danych  – pakiety pandas, numpy i matplotlib cz. 1
– zasady importowania pakietów dodatkowych
– tablicowy typ danych (ndarray)
– definiowanie okna
– konfiguracja wykresu
– przetwarzanie danych z pakietem pandas
– przykłady wizualizacji danych
23.05.202317.30:20.00
8Przetwarzanie i wizualizacja danych  – pakiety pandas, numpy i matplotlib cz. 2
– parametryzacja wizualizacji
– podstawy obróbki plików graficznych
– konfigurowanie wielu obszarów okna
– przykłady złożonych wizualizacji danych
02.06.202317.30:20.00
9Aplikacja okienkowe z pakietem tkinter cz. 1
– wprowadzenie do pakietu tkinter
– definiowanie okna głównego programu
– podstawowe widgety pakietu tkinter
– sposoby lokalizacji i konfiguracji widgetów
– przykłady definiowania okna i lokalizowania widgetów
07.06.202318.00:20.30
10Aplikacja okienkowe z pakietem tkinter cz. 2
– walidacja danych wejściowych widgetu Entry
– wiązanie funkcji z obsługa zdarzeń
– wykorzystanie plików graficznych
– przykłady aplikacji okienkowych
13.06.202317.30:20.00
11Zakończenie szkolenia – test końcowy14.06.202318.00:19:30
Andrzej Ptasznik wykładowca

Kurs poprowadzi mgr inż. Andrzej Ptasznik – chemik, fizyk i wreszcie informatyk. Od 22 lat wykładowca WWSI. Wykładał między innymi bazy danych, podstawy programowania, języki i paradygmaty programowania, wykorzystanie języków R i Python w analizie danych, uczenie maszynowe. Autor i współautor wielu systemów informatycznych od systemu wspomagania synoptyka Cumulus, poprzez system obsługi firmy kolportażowej Jardes, system weryfikacji kontrahentów G2I oraz system obsługi projektów unijnych Ecorys. Aktualnie specjalizuje się w zagadnieniach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Więcej: LinkedIn 

Rejestracja na kurs:

Kursy będą realizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams.

Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Termin przesłania formularza dla 2 grupy – do 18 kwietnia 2023 r.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na kurs, otrzymają potwierdzenie na adres e-mail podany w formularzu, a następnie dane dostępu do spotkań.

Pierwszeństwo zapisu mają osoby, które nie zakwalifikowały się na poprzedni kurs oraz te, które nie brały wcześniej udziału w kursach WWSI.

Limit osób w grupie: 35

Certyfikat ukończenia:

Uczestnicy mogą po zakończeniu kursu (dobrowolnie) przystąpić do certyfikacji. Po zaliczeniu testu końcowego otrzymają certyfikat WWSI.

Udział w kursie jest nieodpłatny.

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:
kontakt@uniwersytet-wirtualny.edu.pl
tel. 0 22 489 64 90/93