Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Infonalia – Inżynieria aplikacji i systemów mobilnych

Cykle wykładów oraz spotkań z absolwentami prezentujące najbardziej popularne specjalności w ramach kierunku Informatyka.

Temat Zakres Zdobyta wiedzaTermin
1Pierwsza aplikacja dla systemu Android
– obsługa środowiska IDE Android Studio (stworzenie projektu, posługiwanie się emulatorem)
– programowanie w Javie dla systemu Android
– tworzenie prostego interfejsu użytkownika
– obsługa zdarzeń (interakcja między użytkownikiem a aplikacją)
– aplikacja kalkulator
Uczestnik wykładu dowie się, jak posługiwać się środowiskiem Android Studio do tworzenia aplikacji mobilnych, zobaczy, w jaki sposób tworzona jest aplikacja typu kalkulator.
30.05.2023    godz. 19.00-20.30
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
2Aplikacja „lista zadań do wykonania”, czyli tzw. TO DO list– obsługa źródeł danych
– wyświetlanie danych na liście bez ograniczenia rozmiaru
– wykorzystanie klasy ListView
– stworzenie aplikacji
Uczestnik wykładu dowie się, jak pobierać i wyświetlać dane ze zbioru o nieznanym rozmiarze, jak wykorzystać klasę ListView. Zobaczy również przykład aplikacji, która korzysta z tych mechanizmów.5.06.2023    godz. 19.00-20.30
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
3Aplikacja w React Native – Pogodynka

(prowadzi Grzegorz Kowalski)
– wykorzystanie zestawu narzędzi React Native do stworzenia wieloplatformowej aplikacji mobilnej
– zapoznanie się ze środowiskiem Expo, które wspomaga wytwarzanie aplikacji React Native
– wykorzystanie komponentów wbudowanych oraz tworzenie własnych komponentów funkcyjnych
– wykorzystanie API do komunikacji z serwisami zewnętrznymi
Uczestnik wykładu dowie się jak rozpocząć pracę z React Native i Expo oraz w jaki sposób stworzyć i przetestować pierwszą aplikację w React Native. Będzie potrafił tworzyć własne komponenty i wykorzystywać komponenty wbudowane oraz komunikować się z innymi aplikacjami za pomocą Fetch API. Zobaczy jak stworzyć w pełni działającą aplikację, która może być opublikowana w sklepie z aplikacjami mobilnymi.21.06.2022    godz. 18.00
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

4Spotkanie z absolwentem WWSI

inż. Jan Godlewski
Jan Godlewski ukończył studia inżynierskie w WWSI. Pracuje na stanowisku inżyniera oprogramowania w Motorola Solutions.
Obecnie zajmuje się rozwojem aplikacji na system Android, wykorzystywanej przez służby bezpieczeństwa publicznego w USA.
Wcześniej zajmował się tworzeniem i wdrażaniem systemów RFID (identyfikacja radiowa) i EAM (zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa) oraz pracował w branży finansowej w dziale kontrolingu.


Agenda spotkania:
1. Parę słów o mnie.
2. Jak studia wpłynęły na moją karierę zawodową?
3. Przegląd technologii mobilnych (w czym aktualnie programuje się aplikacje mobilne) – Java i React jako pożądane technologie na rynku.
4. Praca programisty w korporacji (na przykładzie pracy w Motorola Solutions).
5. Aktualnie realizowany projekt.
6. Narzędzia wykorzystywane w codziennej pracy.
7. Zarobki w IT w branży Mobile – raport JustJoinIT z 2022 roku.
 
Spotkanie ma na celu przybliżyć sylwetkę zawodową absolwenta specjalności inżynieria
systemów mobilnych osobom, które zastanawiają się nad wyborem kierunku oraz specjalności studiów.
13.06.2023
godz. 18.00
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Wykłady poprowadzi dr inż. Robert Janowski – absolwent wydziału „Elektroniki i Technik Informacyjnych” Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. W przeszłości praca na Politechnice Warszawskiej przy realizacji europejskich projektów naukowo-badawczych oraz w przemyśle u operatora sieci komórkowej. Autor lub współautor ponad 20 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zajmuje się architekturą sieci mobilnych, programowaniem aplikacji mobilnych, modelowaniem mechanizmów sieciowych.

Rejestracja na szkolenie:

Wykłady i spotkania będą realizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams.

Na każdy wykład/spotkanie można zarejestrować się niezależnie. Aby wziąć udział w zajęciach, należy przesłać formularz zgłoszenia dostępny w harmonogramie wykładów najpóźniej w dniu poprzedzającym dany wykład.

Osoby, które prześlą zgłoszenie, otrzymają link dostępowy do spotkania na adres e-mail podany w formularzu.

Certyfikat ukończenia:

Trzy wykłady oraz spotkanie z absolwentem składają się na minikurs z zakresu inżynierii systemów mobilnych. Osoby, które wezmą udział we wszystkich spotkaniach z cyklu oraz uzyskają pozytywny wynik testu wiedzy udostępnionego po zakończeniu cyklu będą mogły uzyskać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

Udział w kursie jest nieodpłatny.
Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:

kontakt@uniwersytet-wirtualny.edu.pl
tel. 0 22 489 64 90/93