Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Infonalia – Inżynieria Systemów Mobilnych

Cykle wykładów oraz spotkań z absolwentami prezentujące najbardziej popularne specjalności w ramach kierunku Informatyka.

Temat Zakres Zdobyta wiedzaTermin
1Pierwsza aplikacja dla systemu Android
– obsługa środowiska IDE Android Studio (stworzenie projektu, posługiwanie się emulatorem)
– programowanie w Javie dla systemu Android
– tworzenie prostego interfejsu użytkownika
– obsługa zdarzeń (interakcja między użytkownikiem a aplikacją)
– aplikacja kalkulator
Uczestnik wykładu dowie się, jak posługiwać się środowiskiem Android Studio do tworzenia aplikacji mobilnych, zobaczy, w jaki sposób tworzona jest aplikacja typu kalkulator.
31.05.2023    godz. 19.00-20.30
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
2Aplikacja „lista zadań do wykonania”, czyli tzw. TO DO list– obsługa źródeł danych
– wyświetlanie danych na liście bez ograniczenia rozmiaru
– wykorzystanie klasy ListView
– stworzenie aplikacji
Uczestnik wykładu dowie się, jak pobierać i wyświetlać dane ze zbioru o nieznanym rozmiarze, jak wykorzystać klasę ListView. Zobaczy również przykład aplikacji, która korzysta z tych mechanizmów.5.06.2023    godz. 19.00-20.30
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
3Wykorzystanie REST API w aplikacjach dla systemu Android– krótkie omówienie REST API
– omówienie formatu JSON i korzystania z protokołu http
– klasy wykorzystywane w komunikacji http
– przykład aplikacji korzystającej z REST API
Uczestnik wykładu dowie się, co to jest REST API, jak z niego korzystać, jak wygląda format JSON, jak zrealizować komunikację w protokole http. Uczestnik zobaczy również przykład aplikacji, która korzysta z omawianych mechanizmów.12.06.2022    godz. 17.00 – 18.30
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
4Spotkanie z absolwentem WWSIW trakcie 45 minut absolwent specjalności przybliży specyfikę pracy w branży IT w kontekście zagadnień związanych z inżynierią systemów mobilnych. Podzieli się doświadczeniami z budowania swojej ścieżki zawodowej jako absolwenta danej specjalności, opowie o narzędziach IT, które wykorzystuje w swojej pracy oraz charakterystycznych zadaniach i projektach, które realizuje.Spotkanie ma na celu przybliżyć sylwetkę zawodową absolwenta specjalności inżynieria
systemów mobilnych osobom, które zastanawiają się nad wyborem kierunku oraz specjalności studiów.
termin podamy wkrótce

Wykłady poprowadzi dr inż. Robert Janowski – absolwent wydziału „Elektroniki i Technik Informacyjnych” Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. W przeszłości praca na Politechnice Warszawskiej przy realizacji europejskich projektów naukowo-badawczych oraz w przemyśle u operatora sieci komórkowej. Autor lub współautor ponad 20 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zajmuje się architekturą sieci mobilnych, programowaniem aplikacji mobilnych, modelowaniem mechanizmów sieciowych.

Rejestracja na szkolenie:

Wykłady i spotkania będą realizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams.

Na każdy wykład/spotkanie można zarejestrować się niezależnie. Aby wziąć udział w zajęciach, należy przesłać formularz zgłoszenia dostępny w harmonogramie wykładów najpóźniej w dniu poprzedzającym dany wykład.

Osoby, które prześlą zgłoszenie, otrzymają link dostępowy do spotkania na adres e-mail podany w formularzu.

Certyfikat ukończenia:

Trzy wykłady oraz spotkanie z absolwentem składają się na minikurs z zakresu inżynierii systemów mobilnych. Osoby, które wezmą udział we wszystkich spotkaniach z cyklu oraz uzyskają pozytywny wynik testu wiedzy udostępnionego po zakończeniu cyklu będą mogły uzyskać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

Udział w kursie jest nieodpłatny.
Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:

kontakt@uniwersytet-wirtualny.edu.pl
tel. 0 22 489 64 90/93