Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Infonalia – Inżynieria baz danych

Cykle wykładów oraz spotkań z absolwentami prezentujące najbardziej popularne specjalności w ramach kierunku Informatyka.

Temat Zakres Zdobyta wiedzaTermin
1Język SQL – aktywny staruszek– geneza języka SQL
– definiowanie struktur danych w języku SQL
– definiowanie reguł poprawności
– podstawowa obsługa danych
 
Uczestnik wykładu pozna historię języka SQL oraz jego główne składowe, zobaczy przykłady wykorzystania poleceń języka SQL do definiowania struktury bazy danych oraz przykłady poleceń podstawowej obsługi danych.
9.02.2023 godz. 18.00- 19.30
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
2Zapytania SQL – jak wydobyć niewidzialne z danych– struktura polecenia SELECT języka SQL
– zapytania proste
– grupowanie i agregacja danych
– wyrażenia CTE
-zapytania złożone
W ramach wykładu uczestnicy będą mogli, wspólnie z prowadzącym, wykonywać zapytania SQL do przykładowej bazy danych. W ramach kolejnych przykładów zaprezentowane zostaną podstawowe możliwości polecenia SELECT, a także wykorzystanie wyrażeń CTE i przetwarzanie w oknie.15.02.2023 godz. 17.00- 18.30
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
3Bazy danych wczoraj, dzisiaj i jutroW ramach wykładu zaprezentowana zostanie krótka historia baz danych. Uczestnik pozna możliwości i potencjał współczesnych baz oraz hurtowni danych oraz kierunki rozwoju systemów składujące dane.22.02.2023 godz. 17.00 – 18.30
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
4Spotkanie z absolwentem WWSI

mgr inż. Michał Gołoś
Michał Gołoś pracuje jako Data Solutions Architect i leader zespołu BI odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków technologicznych w firmie. Specjalizuje się w projektowaniu i implementacji rozwiązań hurtowni danych i procesów ETL. Eksplorator i pasjonat rozwiązań chmurowych, szkoleniowiec.
Zakochany w Snowflake od pierwszego kliknięcia. Od czasów SQL Server 2005 myśli i pracuje w T-SQL.
W wolnych chwilach uwielbia strojenie i optymalizację silników baz danych do granic możliwości.
Jest aktywnym członkiem i prelegentem warszawskiego oddziału Data Community Poland (dawniej Polish SQL Server User Group) oraz prelegentem SQLDay.
Spotkanie ma na celu przybliżyć sylwetkę zawodową absolwenta specjalności inżynieria
baz danych osobom, które zastanawiają się nad wyborem kierunku oraz specjalności studiów.
1.03.2023 godz. 17.00

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Andrzej Ptasznik wykładowca

Wykłady poprowadzi mgr inż. Andrzej Ptasznik – chemik, fizyk i wreszcie informatyk. Od 22 lat wykładowca WWSI. Wykładał między innymi bazy danych, podstawy programowania, języki i paradygmaty programowania, wykorzystanie języków R i Python w analizie danych, uczenie maszynowe. Autor i współautor wielu systemów informatycznych od systemu wspomagania synoptyka Cumulus, poprzez system obsługi firmy kolportażowej Jardes, system weryfikacji kontrahentów G2I oraz system obsługi projektów unijnych Ecorys. Aktualnie specjalizuje się w zagadnieniach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Więcej: LinkedIn 

Rejestracja na szkolenie:

Wykłady i spotkania będą realizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams.

Na każdy wykład/spotkanie można zarejestrować się niezależnie. Aby wziąć udział w zajęciach, należy przesłać formularz zgłoszenia dostępny w harmonogramie wykładów najpóźniej w dniu poprzedzającym dany wykład.

Osoby, które prześlą zgłoszenie, otrzymają link dostępowy do spotkania na adres e-mail podany w formularzu.

Certyfikat ukończenia:

Trzy wykłady oraz spotkanie z absolwentem składają się na minikurs z zakresu inżynierii baz danych. Osoby, które wezmą udział we wszystkich spotkaniach z cyklu oraz uzyskają pozytywny wynik testu wiedzy udostępnionego po zakończeniu cyklu będą mogły uzyskać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

Udział w kursie jest nieodpłatny.
Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:

kontakt@uniwersytet-wirtualny.edu.pl
tel. 0 22 489 64 90/93