Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Dodatkowa oferta szkoleniowa

ENGLISH FOR TECHNOLOGY

W ramach Młodzieżowej Akademii IT zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych na kurs języka angielskiego English for Technology z elementami przygotowania do egzaminu maturalnego. Kurs jest realizowany zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams.

English for Technology – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

TERMIN ROZPOCZĘCIA PIERWSZYCH ZAJĘĆ – 13 GRUDNIA