Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Bootcamp programistyczny SQL

W ramach Młodzieżowej Akademii IT zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych na bezpłatny kurs programowania w języku SQL (poziom podstawowy).

W trakcie szkolenia nauczysz się:

 • korzystać z serwera relacyjnej bazy danych z wykorzystaniem SQL Server Management Studio
 • definiować tabele w języku SQL
 • definiować reguły poprawności dla kolumn i wierszy
 • pisać proste zapytania SQL
 • używać różnych rodzajów złączeń tabel w zapytaniach SQL
 • stosować operacje grupowania danych w celu agregacji danych
 • wykorzystywać wyrażenia CTE w złożonych zapytaniach SQL
 • wykorzystywać klauzulę OVER do realizacji obliczeń w oknie danych
 • przekształcać wyniki zapytań do formatu XML
 • przekształcać wyniki zapytań do formatu JSON

Kurs obejmuje:

 • 10 godzin lekcyjnych w formule zdalnej (środowisko Teams)
 • możliwość zadawania pytań po spotkaniu
 • materiały udostępnione przez prowadzącego

Wymagania:

 • minimalna znajomość języka programowania

Harmonogram:

TematDataGodzina
1Wprowadzenie – podstawy relacyjnego modelu danych
– cechy modelu relacyjnego
– łączenie z SQL Server
– praca a wykorzystaniem SQL Server Management Studio
23.11.202218.00-18.45
2Wprowadzenie do języka SQL
– definiowanie tabel w środowisku SQL Server 2019
– klucz podstawowy
– klucz obcy
30.11.202218.00-18.45
3Reguły poprawności danych (constraint)
– definiowanie reguł klucza unikalnego
– definiowanie reguł klucza obcego
– definiowanie reguł typu CHECK (logiczna poprawność danych)
7.12.202218.00-18.45
4Wprowadzenie do zapytań (polecenie SELECT)
– podstawowe klauzule polecenia SELECT
– realizacja operacji projekcji
– realizacja operacji selekcji
– porządkowanie wyniku zapytania
14.12.202218.00-18.45
5Operacje łączenia tabel
– łączenie wewnętrzne (INNER JOIN)
– łączenie zewnętrzne (OUTER JOIN)
– łączenie dynamiczne ( CROSS APPLY)
4.01.202318.00-18.45
6Grupowanie agregacja danych
– klauzula DISTINCT
– klauzula GROUP BY
– funkcje agregujące
– filtrowanie agregacji – klauzula HAVING
11.01.202318.00-18.45
7Zapytania złożone
– podzapytania skorelowane
– podzapytania nieskorelowane
– wyrażenia CTE
18.01.202318.00-18.45
8Przetwarzanie w oknie
– klauzula OVER
– funkcje rankingu
– funkcje pozycyjne
– felementy definiowania okna przetwarzania danych
25.01.202318.00-18.45
9Zapytania rekurencyjne
– generowanie sekwencji danych
– wyszukiwanie w strukturach drzewa
1.02.202318.00-18.45
10Przekształcanie wyników zapytania
– przekształcenia do typu XML
– przekształcenia do typu JSON
– podsumowanie szkolenia
8.02.202318.00-18.45
Andrzej Ptasznik wykładowca

Kurs poprowadzi mgr inż. Andrzej Ptasznik – chemik, fizyk i wreszcie informatyk. Od 22 lat wykładowca WWSI. Wykładał między innymi bazy danych, podstawy programowania, języki i paradygmaty programowania, wykorzystanie języków R i Python w analizie danych, uczenie maszynowe. Autor i współautor wielu systemów informatycznych od systemu wspomagania synoptyka Cumulus, poprzez system obsługi firmy kolportażowej Jardes, system weryfikacji kontrahentów G2I oraz system obsługi projektów unijnych Ecorys. Aktualnie specjalizuje się w zagadnieniach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Więcej: LinkedIn 

Rejestracja na szkolenie:

Szkolenie będzie realizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams.

Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Termin przesłania formularza do 22 listopada 2022 r.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na kurs, otrzymają potwierdzenie na adres e-mail podany w formularzu, a następnie dane dostępu do spotkań.

Certyfikat ukończenia:

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu otrzymają uczestnicy, którzy wezmą udział w co najmniej 70% spotkań oraz uzyskają pozytywny wynik testu sprawdzającego wiedzę, który zostanie udostępniony na zakończenie szkolenia.

Udział w kursie jest nieodpłatny.
Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:

kontakt@uniwersytet-wirtualny.edu.pl
tel. 0 22 489 64 90/93