Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Kursy dla nauczycieli – SQL

Młodzieżowa Akademia IT zaprasza na kurs dla nauczycieli -Programowanie w języku SQL

Kurs obejmuje:

  • 24 godziny zajęć w formule zdalnej (środowisko Teams)
  • zajęcia z wykorzystaniem DBMS PostgreSQL osadzonym na serwerach uczelni i udostępnionym słuchaczom
  • możliwość zadawania pytań po spotkaniu
  • materiały udostępnione przez prowadzącego

Ramowy zakres kursu:

Lp.Liczba godzinTematZakres
11WstępSQL=DDL+DML, relacyjna baza danych, konfiguracja narzędzia do obsługi bazy danych
21INTEGER/CHARACTER/DATEnajprostsze klauzule SQL, czytanie wyników, typy  danych
38SELECT WHEREbudowanie warunku wyszukiwania: operatory porównania, operatory logiczne, funkcje na danych, wartość NULL, logika SQL, formatowanie i porządkowanie wyników wyszukania
42GROUP BYagregacja wyników wyszukiwania
53EXISTS/ANY/ALLużywanie podzapytań w warunku wyszukiwania
63FROMbudowanie źródeł danych: złączenia tabel, podzapytania jako źródła
71UNION/INTERSECT/EXCEPTłączenie wyników kilku zapytań
82INSERT/DELETE/UPDATEwstawianie, usuwanie i modyfikowanie rekordów
92CREATE/DROP/ALTERtworzenie, usuwanie i modyfikowanie tabel, indeksów i perspektyw
101GRANT, BEGIN/COMMITużytkownicy i ich uprawnienia, transakcje i zarządzanie transakcjami

Harmonogram:

Spotkania będą odbywały się we środy i czwartki od godziny 19.00.

termin spotkania – środatermin spotkania – czwartekgodzina
10.01.2024 (środa)11.01.2024 (czwartek)19:00-20:30
17.01.2024 (środa)18.01.2024 (czwartek)19:00-20:30
24.01.2024 (środa)25.01.2024 (czwartek)19:00-20:30
31.01.2024 (środa)1.02.2024 (czwartek)19:00-20:30
7.02.2024 (środa)8.02.2024 (czwartek)19:00-20:30
14.02.2024 (środa)15.02.2024 (czwartek)19:00-20:30

Leszek Rudak, wykładowca

Kurs poprowadzi dr Leszek Rudak, matematyk (doktorat w UW), adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim (przez 25 lat na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, obecnie na Wydziale Zarządzania) i wykładowca WWSI. Wykładał między innymi bazy danych, algorytmy i struktury danych, podstawy informatyki, analizę algorytmów, matematykę finansową, metodykę nauczania informatyki. Ekspert MEiN do spraw podręczników szkolnych do informatyki i wieloletni członek jury konkursów e-Twinning FRSE na projekty z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Doświadczenie praktyczne to ponad 20 lat pracy we własnej firmie programistycznej zajmującej się projektowaniem, tworzeniem i udostępnianiem baz danych (w tym, między innymi, współpraca z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie, dla której projektował i tworzył oprogramowanie do zbierania, przechowywania i prezentowania w sieci Web danych o ofiarach i osobach represjonowanych przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej – portal straty.pl).

Rejestracja na kurs:

Kurs będzie realizowany w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams.

Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Termin przesłania formularza do 4 stycznia 2024 r.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na kurs, otrzymają potwierdzenie na adres e-mail podany w formularzu, a następnie dane dostępu do spotkań.

Limit osób w grupie: 30

Certyfikat ukończenia:

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu otrzymają uczestnicy, którzy wezmą udział w 75% spotkań.

Udział w kursie jest nieodpłatny.

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:
kontakt@uniwersytet-wirtualny.edu.pl
tel. 0 22 489 64 90/93