Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Kursy dla nauczycieli – SQL

Młodzieżowa Akademia IT zaprasza na kurs dla nauczycieli -Programowanie w języku SQL

Kurs obejmuje:

  • 24 godziny zajęć w formule zdalnej (środowisko Teams)
  • zajęcia z wykorzystaniem DBMS PostgreSQL osadzonym na serwerach uczelni i udostępnionym słuchaczom
  • możliwość zadawania pytań po spotkaniu
  • materiały udostępnione przez prowadzącego

Ramowy zakres kursu:

Lp.Liczba godzinTematZakres
11WstępSQL=DDL+DML, relacyjna baza danych, konfiguracja narzędzia do obsługi bazy danych
21INTEGER/CHARACTER/DATEnajprostsze klauzule SQL, czytanie wyników, typy  danych
38SELECT WHEREbudowanie warunku wyszukiwania: operatory porównania, operatory logiczne, funkcje na danych, wartość NULL, logika SQL, formatowanie i porządkowanie wyników wyszukania
42GROUP BYagregacja wyników wyszukiwania
53EXISTS/ANY/ALLużywanie podzapytań w warunku wyszukiwania
63FROMbudowanie źródeł danych: złączenia tabel, podzapytania jako źródła
71WITHtabele tymczasowe
81UNION/INTERSECT/EXCEPTłączenie wyników kilku zapytań
92INSERT/DELETE/UPDATEwstawianie, usuwanie i modyfikowanie rekordów
101CREATE/DROP/ALTERtworzenie, usuwanie i modyfikowanie tabel, indeksów i perspektyw
111GRANT, BEGIN/COMMITużytkownicy i ich uprawnienia, transakcje i zarządzanie transakcjami

Harmonogram:

Spotkania będą odbywały się w czwartki i w piątki od godziny 19.00.

termin spotkania – czwartektermin spotkania – piątekgodzina
12.01.2023 (czwartek),13.01.2023 (piątek)19:00-20:30
19.01.2023 (czwartek),20.01.2023 (piątek)19:00-20:30
26.01.2023 (czwartek),27.01.2023 (piątek)19:00-20:30
2.02.2023 (czwartek),3.02.2023 (piątek)19:00-20:30
9.02.2023 (czwartek),10.02.2023 (piątek)19:00-20:30
16.02.2023 (czwartek)17.02.2023 (piątek)19:00-20:30

Leszek Rudak, wykładowca

Kurs poprowadzi dr Leszek Rudak, matematyk (doktorat w UW), adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim (przez 25 lat na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, obecnie na Wydziale Zarządzania) i wykładowca WWSI. Wykładał między innymi bazy danych, algorytmy i struktury danych, podstawy informatyki, analizę algorytmów, matematykę finansową, metodykę nauczania informatyki. Ekspert MEiN do spraw podręczników szkolnych do informatyki i wieloletni członek jury konkursów e-Twinning FRSE na projekty z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Doświadczenie praktyczne to ponad 20 lat pracy we własnej firmie programistycznej zajmującej się projektowaniem, tworzeniem i udostępnianiem baz danych (w tym, między innymi, współpraca z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie, dla której projektował i tworzył oprogramowanie do zbierania, przechowywania i prezentowania w sieci Web danych o ofiarach i osobach represjonowanych przez III Rzeszę w czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej – portal straty.pl).

Rejestracja na kurs:

Kurs będzie realizowany w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams.

Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Termin przesłania formularza do 4 stycznia 2023 r.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na kurs, otrzymają potwierdzenie na adres e-mail podany w formularzu, a następnie dane dostępu do spotkań.

Limit osób w grupie: 25

Certyfikat ukończenia:

Uczestnicy mogą po zakończeniu kursu (dobrowolnie) przystąpić do certyfikacji. Po zdaniu egzaminu praktycznego otrzymają certyfikat WWSI.

Udział w kursie jest nieodpłatny.

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:
kontakt@uniwersytet-wirtualny.edu.pl
tel. 0 22 489 64 90/93