Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Kurs – Chmura obliczeniowa 

Młodzieżowa Akademia IT zaprasza na kurs dotyczący chmury obliczeniowej

W trakcie szkolenia:

 • poznasz i rozumiesz podstawowe pojęcie chmury obliczeniowej
 • poznasz zalety i wady chmur obliczeniowych
 • poznasz zasady budowania rozwiązań
 • zapoznasz się ze sposobem zakładania konta chmurowego
 • zobaczysz jak działają podstawowe usługi chmurowe
 • pozyskasz wiedzę z zakresu funkcjonowania i możliwości wykorzystywania podstawowych rozwiązań chmurowych liderów dostawców usług chmury obliczeniowej: Amazon, Microsoft oraz Google
 • poznasz funkcjonalność i użyteczność podstawowych usług Microsoft 365

Kurs obejmuje:

 • 4 spotkania po 2,5 godziny (3 x 45 min) w formule zdalnej (środowisko Teams)
 • możliwość zadawania pytań po spotkaniu
 • prezentację udostępnioną przez prowadzącego

Wymagania:

 • ogólna znajomość głównych technologii informatycznych, w tym systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych

Ramowy zakres kursu:

Lp.Zakres
1Pojęcie chmury obliczeniowej
– czym jest chmura obliczeniowa
– modele i rodzaje chmur obliczeniowych
– zalety i wady chmur obliczeniowych
– globalna architektura
– odpowiedzialność dostawców chmurowych względem użytkowników
– zasady budowy środowisk chmurowych
– zasady udostępniania usług
– zasady tworzenia konta dostępu do chmury
– przegląd podstawowych usług chmurowych
– przegląd rzeczywistych kosztów na wybranym przykładzie
2Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa środowisk chmury obliczeniowej
– definicja cyberbezpieczeństwa
– wybrane zasady cyberbezpieczeństwa
– narodowe standardy cyberbezpieczństwa chmury obliczeniowej
– bezpieczeństwo fizyczne
– bezpieczeństwo logiczne
– bezpieczeństwo budowanych rozwiązań
3Przedstawienie zasadniczych usług chmury obliczeniowej Amazon AWS
– infrastruktura globalna AWS
– wirtualne maszyny AWS EC2
– Storage
– Database
– Amazon Network – AWS VPC
– przykład migracji usług do chmury AWS
– przykład skalowania rozwiązań
– przykład zarządzania danymi
– kalkulacja i planowanie kosztów usług
4Przedstawienie zasadniczych usług chmury obliczeniowej Microsoft AZURE
– infrastruktura globalna AZURE
– wirtualne maszyny
– Storage
– Database
– AZURE Network
5Przedstawienie zasadniczych usług chmury obliczeniowej Google Cloud Platform
– infrastruktura globalna GCP
– wirtualne maszyny
– Storage
– Database
– Network
6Przykłady zastosowania rozwiązań chmurowych na przykładzie usług Microsoft 365
– środowisko
– zarządzanie usługami i bezpieczeństwem
– licencjonowanie
– usługi

Harmonogram:

Spotkania będą odbywały się w poniedziałki i czwartki:

termin spotkaniagodzina
13.03.2023 (poniedziałek)17:00 – 19:30
16.03.2023 (czwartek)17:00 – 19:30
20.03.2023 (poniedziałek)17:00 – 19:30
23.03.2023 (czwartek)17:00 – 19:30

Wykłady poprowadzi dr inż. Dariusz Pałka – wykładowca WWSi, powadzi zajęcia dotyczące bezpieczeństwa systemów informacyjnych, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz cyberbezpieczeństwa. Zainteresowania z zakresu chmury obliczeniowej przyczyniły się od badania środowisk chmurowych Microsoft Azure oraz Amazon Web Services. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z projektowaniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych oraz trzyletnie doświadczenie w pracy przy projektowaniu standardów i architektury cyberbezpieczeństwa w operatorze kluczowych usług RP. Ukończył szereg informatycznych szkoleń specjalistycznych, w tym szkoleń z zrządzania usługami chmurowymi, a także studia Executive Master Business Administration w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz usług cyfrowych. Posiada certyfikat AWS Solutions Architect Associate – Practice (SAA-P01).

LinkedIn

Rejestracja na kurs:

Kurs będzie realizowany w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams.

Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Termin przesłania formularza do 9 marca 2023 r.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na kurs, otrzymają potwierdzenie na adres e-mail podany w formularzu, a następnie dane dostępu do spotkań.

Certyfikat ukończenia:

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu otrzymają uczestnicy, którzy wezmą udział w co najmniej 70% spotkań oraz uzyskają pozytywny wynik testu sprawdzającego wiedzę, który zostanie udostępniony na zakończenie szkolenia.

Udział w kursie jest nieodpłatny.

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:
kontakt@uniwersytet-wirtualny.edu.pl
tel. 0 22 489 64 90/93