Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Infonalia – Inżynieria oprogramowania

Cykle wykładów oraz spotkań z absolwentami prezentujące najbardziej popularne specjalności w ramach kierunku Informatyka.

Temat Zakres Zdobyta wiedzaTermin
1Jak pisać elastyczne programy – istota i podstawowe koncepcje programowania obiektowego– klasa i obiekt
– dziedziczenie
– abstrakcja
– polimorfizm
 
Uczestnik zapozna się z koncepcją programowania obiektowego z przykładami w języku c#.NET. Przekona się, jak współczesne metody programowania wpływają na elastyczność i podatność na zmiany nowoczesnych systemów informatycznych.
29.03.2023    godz. 18.30 – 20.00
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
2Po co programiście matematyka i fizyka? – inżynieria oprogramowania to nie tylko znajomość języka programowania.– przypomnienie zasad dynamiki Newtona – obliczanie przyspieszenia i zmiany prędkość z uwzględnieniem siły, masy i tarcia
– przypomnienie twierdzenia Pitagorasa – badanie kolizji obiektów symulacji
– symulacja dyskretna
– wykonanie prostej aplikacji symulującej ruch ciała pod wpływem różnych sił
Uczestnik wykładu zapozna się z technikami programowania symulacji zjawisk fizycznych. Przekona się jak ważna dla programisty jest znajomość chociaż podstawowych zagadnień z fizyki i matematyki. Na wykładzie przestawiona zostanie prosta aplikacja pozwalająca wykonywać doświadczenia symulacyjne z zakresu fizyki ruchu.5.04.2023    godz. 18.30 – 20.00
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
3Kodowanie to nie wszystko, czyli jak realizować projekt w filozofii DevOps– proces Scrum
Środowisko Azure DevOps
– planowanie pracy
– praca z repozytorium kodu
– ciągła integracja i wdrażanie CI/CD
Uczestnik wykładu pozna, jak wygląda praca współczesnego programisty. Zobaczy jak współczesne trendy w inżynierii oprogramowania wpływają na kulturę organizacyjną oraz integrację działań zespołów deweloperskich i zespołów technicznych odpowiedzialnych za wdrażanie i utrzymanie systemów. Pozna koncepcję programowania zwinnego.12.04.2023    godz. 18.30 – 20.00
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
4Spotkanie z absolwentem WWSI

inż. Jakub Benzef
Jakub Benzef ukończył inżynierię oprogramowania. Od kilku lat związany jest z firmą Predica Group – specjalistą od migracji do chmury Azure, modernizacji aplikacji i usług zarządzanych.
Obecnie pracuje na stanowisku DevOps Automation Engineer.
W trakcie spotkania przybliży specyfikę pracy w branży IT w kontekście zagadnień związanych z inżynierią oprogramowania oraz podzieli się doświadczeniami z budowania swojej ścieżki zawodowej.
Posiada certyfikaty: Professional Scrum Master I (Scrum.org), DevOps Engineer Expert (Microsoft), Azure Administrator Associate (Microsoft).
Spotkanie ma na celu przybliżyć sylwetkę zawodową absolwenta specjalności inżynieria oprogramowania osobom, które zastanawiają się nad wyborem kierunku oraz specjalności studiów.19.04.2023    godz. 18.30 – 20.00
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Wykłady poprowadzi mgr inż. Waldemar Ptasznik-Kisieliński: architekt rozwiązań informatycznych, wykładowca i programista z 20-letnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał, tworząc i wdrażając systemy informatyczne dla Sił Zbrojnych RP, firm z sektora finansowego, farmaceutycznego i innych. Z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki związany od początku jej istnienia, a nawet wcześniej, kiedy szkoła była jeszcze studium informatycznym. Jako wykładowca lubi i potrafi dzielić się swoją wiedzą oraz pasją do programowania. Język c# i platformę .NET zna od urodzenia (c# narodził się w 2001 r. 😉). Obecnie zgłębia tajemnice DevOps, platformy .NET MAUI, zwinnych metod programowania oraz nieustannie rozwijającej się platformy .NET. Prywatnie zapalony windsurfer, żeglarz i pływak.   

Rejestracja na szkolenie:

Wykłady i spotkania będą realizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams.

Na każdy wykład/spotkanie można zarejestrować się niezależnie. Aby wziąć udział w zajęciach, należy przesłać formularz zgłoszenia dostępny w harmonogramie wykładów najpóźniej w dniu poprzedzającym dany wykład.

Osoby, które prześlą zgłoszenie, otrzymają link dostępowy do spotkania na adres e-mail podany w formularzu.

Certyfikat ukończenia:

Trzy wykłady oraz spotkanie z absolwentem składają się na minikurs z zakresu inżynierii oprogramowania. Osoby, które wezmą udział we wszystkich spotkaniach z cyklu oraz uzyskają pozytywny wynik testu wiedzy udostępnionego po zakończeniu cyklu będą mogły uzyskać zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

Udział w kursie jest nieodpłatny.
Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:

kontakt@uniwersytet-wirtualny.edu.pl
tel. 0 22 489 64 90/93