Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Bootcamp programistyczny PYTHON – poziom zaawansowany

W ramach Młodzieżowej Akademii IT zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych na bezpłatny kurs programowania w języku Python (poziom zaawansowany).

W trakcie szkolenia nauczysz się:

 • konfigurować różne środowiska do pracy z językiem Python
 • używać zmiennych i sprawdzać ich typ
 • wykorzystywać złożone typy danych
 • stosować instrukcje warunkowe i iteracyjne (pętle)
 • obsługiwać pliki i wyjątki
 • definiować klasy i wykorzystywać obiekty
 • definiować funkcje i je stosować
 • zasad tworzenia wizualizacji danych z pakietem matplotlib
 • podstaw przetwarzania danych z pakietem pandas
 • tworzenia aplikacji okienkowych z pakietem Tkinter
 • rozmieszczać widgety w oknie aplikacji i łączyć funkcje obsługi zdarzeń

Kurs obejmuje:

 • 2 godziny lekcyjne – spotkanie organizacyjne w ramach którego konfigurowane będą środowiska pracy
 • 28 godzin lekcyjnych szkolenia (14 spotkań po 2 godziny lekcyjne)
 • 2 godziny lekcyjne – spotkanie końcowe – podsumowanie szkolenia i test końcowy

Wymagania:

 • minimalna znajomość języka programowania

Harmonogram:

TematDataGodzina
1Wprowadzenie do szkolenia – spotkanie organizacyjne
instalacja i testowanie środowiska Anaconda
– instalacja i testowanie środowiska Spider
– instalacja i testowanie środowiska IDLE
– omówienie zasad prowadzenie szkolenia
20.02.202317.00:18.35
2Zmienne i wbudowane typy danych
– zasady tworzenia zmiennych
– obiektowy charakter wartości
– proste typy danych
– złożone typy danych
– przykłady wykorzystania metod typów złożonych
27.02.202317.00:18.35
3Konstrukcje sterujące (pętle i instrukcja warunkowa)
– prosta instrukcja warunkowa
– złożona instrukcja warunkowa
– pętla for
– pętla while
– przykłady stosowania konstrukcji sterujących
6.03.202317.00:18.35
4Podstawowa obsługa plików
– operacje otwierania plików tekstowych
– atrybuty pliku
– metody obsługi plików
– przykłady  obsługi plików w zadaniach
13.03.202317.00:18.35
5Funkcje w języku Python
– definiowanie funkcji
– wartości zwracane przez funkcję
– parametry funkcji
– parametry specjalne funkcji
– przykłady definiowania funkcji
20.03.202317.00:18.35
6Obsługa wyjątków w języku Python
– blok try
– blok except
– blok finally
– przykładowe programy realizujące obsługę wyjątków
27.03.202317.00:18.35
7Klasy i obiekty w języku Python – wprowadzenie do obiektowości
– definiowanie klas
– dziedziczenie
– atrybuty klasy
– metody klasy
– składowe statyczne
3.04.202317.00:18.35
8Przetwarzanie i wizualizacja danych  – pakiety pandas, numpy i matplotlib cz. 1
– zasady importowania pakietów dodatkowych
– tablicowy typ danych (ndarray)
– definiowanie okna
– konfiguracja wykresu
– przetwarzanie danych z pakietem pandas
– przykłady wizualizacji danych
17.04.202317.00:18.35
9Przetwarzanie i wizualizacja danych  – pakiety pandas, numpy i matplotlib cz. 2
– parametryzacja wizualizacji
– podstawy obróbki plików graficznych
– konfigurowanie wielu obszarów okna
– przykłady złożonych wizualizacji danych
24.04.202317.00:18.35
10Aplikacja okienkowe z pakietem tkinter cz. 1
– wprowadzenie do pakietu tkinter
– definiowanie okna głównego programu
– podstawowe widgety pakietu tkinter
– sposoby lokalizacji i konfiguracji widgetów
– przykłady definiowania okna i lokalizowania widgetów
8.05.202317.00:18.35
11Aplikacja okienkowe z pakietem tkinter cz. 2
– walidacja danych wejściowych widgetu Entry
– wiązanie funkcji z obsługa zdarzeń
– wykorzystanie plików graficznych
– przykłady aplikacji okienkowych
15.05.202317.00:18.35
12Aplikacja okienkowe z pakietem tkinter cz. 3
– wiązanie wizualizacji pakietu matplotlib
– zarządzanie konfiguracją lokalizacji obiektów
– przykłady aplikacji okienkowych
22.05.202317.00:18.35
13Warsztaty – realizacja gry karcianej cz. 1
– definiowanie zasad gry karcianej
– planowanie wyglądu aplikacji
– planowanie zdarzeń i sposobu ich obsługi
– implementacja okna głównego gry
5.06.202317.00:18.35
14Warsztaty – realizacja gry karcianej cz. 2
– implementacja widgetów i metod obsługi zdarzeń
– testowanie rozwiązania
Warsztaty – realizacja gry karcianej cz. 3
– implementacja i testowanie gotowej gry karcianej
– modyfikacje aplikacji
– plan rozwoju aplikacji
12.06.202317.00:19.25
15Zakończenie szkolenia – test końcowy15.06.202317.00:19.25

Andrzej Ptasznik wykładowca

Kurs poprowadzi mgr inż. Andrzej Ptasznik – chemik, fizyk i wreszcie informatyk. Od 22 lat wykładowca WWSI. Wykładał między innymi bazy danych, podstawy programowania, języki i paradygmaty programowania, wykorzystanie języków R i Python w analizie danych, uczenie maszynowe. Autor i współautor wielu systemów informatycznych od systemu wspomagania synoptyka Cumulus, poprzez system obsługi firmy kolportażowej Jardes, system weryfikacji kontrahentów G2I oraz system obsługi projektów unijnych Ecorys. Aktualnie specjalizuje się w zagadnieniach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Więcej: LinkedIn

Rejestracja na szkolenie:

Szkolenie będzie realizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams.

Ze względu na poziom zaawansowania zajęcia będą miały charakter warsztatowy.

Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Termin przesłania formularza do 14 lutego 2023. REKRUTACJA ZAKOŃCZONA – przekroczony limit miejsc

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na kurs, otrzymają potwierdzenie na adres e-mail podany w formularzu, a następnie dane dostępu do spotkań.

Pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym bootcamp na poziomie podstawowym.

Liczba miejsc jest ograniczona. Grupa będzie liczyła do 25 osób.

Certyfikat ukończenia:

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu otrzymają uczestnicy, którzy wezmą udział w co najmniej 70% spotkań oraz uzyskają pozytywny wynik testu sprawdzającego wiedzę, który zostanie udostępniony na zakończenie szkolenia.

Udział w kursie jest nieodpłatny.
Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:

kontakt@uniwersytet-wirtualny.edu.pl
tel. 0 22 489 64 90/93