Polska Wszechnica Informatyczna 2007

Akredytacja: Zadania i dokonania PKA. Słabe i mocne strony ocenianych jednostek. Analiza przypadku – informatyka prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow Otwarte uniwersytety, otwarte zasoby edukacyjne – edukacja na progu XXI wieku prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas Dekalog e-nauczania prof. dr hab. Jan Madey Internetowe studia informatyczne – teraźniejszość i przyszłość prof. dr hab. […]

Szefowie czołowych firm IT w Kolegium Rektorskim

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki współpracuje z czołowymi firmami branży IT. Studenci i pracownicy WWSI biorą udział w realizacji korporacyjnych programów edukacyjnych, uczelnia współorganizuje konferencje szkoleniowe, firmy partnerskie nagradzają najlepszych absolwentów. Jednym z organów statutowych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki jest Kolegium Rektorskie. W jego skład wchodzą prezesi największych firm IT: Andrzej Żyławski – Przewodniczący Ronald Binkofski – Dyrektor generalny […]

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005

W dniu 5 października w nowej siedzibie Szkoły Wyższej Mila College, przy ul. Lewartowskiego 17 odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2004/2005. Władze Uczelni, Konwent, studenci oraz zaproszeni goście zebrali się w Auli Głównej, aby uczestniczyć w tym ważnym dla uczelni wydarzeniu. Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia J M Rektora Szkoły Wyższej Mila College – Pana Andrzeja […]

Inauguracja Roku Akademickiego 2001/2002

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2001/2002 odbyła się w dniu 6 października2001 r. w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie. Program uroczystości: Hymn Państwowy Wystąpienie J.M. Rektora Wyższej Szkoły Informatyki “MILA College” w Warszawie – Pana Andrzeja Żyławskiego Immatrykulacja Studentów I-go roku Wystąpienie Marszałka Sejmu RP – Pana Macieja Płażyńskiego Wystąpienie Dyrektora IBM Polska – Pana Krzysztofa […]