Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

1 października 2001

Inauguracja Roku Akademickiego 2001/2002

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2001/2002 odbyła się w dniu 6 października
2001 r. w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Program uroczystości:

  1. Hymn Państwowy
  2. Wystąpienie J.M. Rektora Wyższej Szkoły Informatyki “MILA College” w Warszawie – Pana Andrzeja Żyławskiego
  3. Immatrykulacja Studentów I-go roku
  4. Wystąpienie Marszałka Sejmu RP – Pana Macieja Płażyńskiego
  5. Wystąpienie Dyrektora IBM Polska – Pana Krzysztofa Chełpińskiego
  6. Gaude Mater Polonia
  7. Wykład inauguracyjny prof. dr hab. inż. Piotra Sienkiewicza “Zatrudnienie i praca w społeczeństwie wiedzy”
  8. Gaudeamus
  9. Zakończenie uroczystości

Szanowni Państwo!

Szkoła Wyższa „Mila College” świętuje w tych dniach pierwszą rocznicę swojej działalności, kształcąc w swoich murach po niespełna roku od chwili powołania, blisko 1700 studentów. Ten ogromny sukces naszej Szkoły, jakim jest przyjęcie na studia w tak krótkim czasie tak dużej liczby kandydatów, nie jest przypadkowy. Jest on przede wszystkim efektem wieloletniej dobrej pracy i renomy jaką zdobyła w czasie swojej działalności Szkoła Pomaturalna – “Mila College” w Warszawie. “Mila College” od wielu lat kształci informatyków – praktyków, wyposażając ich w wiedzę i umiejętności informatyczne, zgodne z potrzebami rynku pracy. To społeczność tej szkoły – kadra dydaktyczna, pracownicy a przede wszystkim blisko pięć tysięcy jej absolwentów, rozsianych po firmach i instytucjach Warszawy, Polski a czasami i świata, przyczyniła się do tego, że spotkaliśmy się na uroczystości inauguracji z ponad 1200 !!! studentami pierwszego roku Wyższej Szkoły Informatyki „Mila College”.

W ramach Wyższej Szkoły Inżynierskiej nadajemy „Mila College” nowy wymiar – ciekawe i nowoczesne programy kształcenia, kadra wykładowców o najwyższych kwalifikacjach, pracownie wyposażone w markowy sprzęt informatyczny IBM, dobre i robocze kontakty z firmami branży IT, żeby wymienić sprawy najważniejsze. Pozostawiamy to co tradycyjne było i jest naszym silnym punktem – MIŁĄ atmosferę, którą staramy się wspólnie tworzyć ze wszystkimi, którzy chcą nam w tym pomagać.

Tą drogą chciałbym podziękować wszystkim przyjaciołom „Mila College” – to także Waszym sukcesem jest to, że „Mila College” jest postrzegana jako dobra szkoła! Z tym posagiem pozytywnych referencji startujemy do pracy w nowym roku akademickim. Dziękujemy.

Andrzej Żyławski
Rektor Wyższej Szkoły Informatyki
“MILA College”