Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Polska Wszechnica Informatyczna 2007

Akredytacja: Zadania i dokonania PKA. Słabe i mocne strony ocenianych jednostek. Analiza przypadku – informatyka

prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow

Otwarte uniwersytety, otwarte zasoby edukacyjne – edukacja na progu XXI wieku

prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas

Dekalog e-nauczania

prof. dr hab. Jan Madey

Internetowe studia informatyczne – teraźniejszość i przyszłość

prof. dr hab. Krzysztof Diks

Polska Wszechnica Informatyczna – konferencja naukowa 2007

Andrzej Żyławski

Projekty OER w Europie i na świecie

Steve Godwin