Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

7 października 2004

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005

W dniu 5 października w nowej siedzibie Szkoły Wyższej Mila College, przy ul. Lewartowskiego 17 odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2004/2005. Władze Uczelni, Konwent, studenci oraz zaproszeni goście zebrali się w Auli Głównej, aby uczestniczyć w tym ważnym dla uczelni wydarzeniu.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia J M Rektora Szkoły Wyższej Mila College – Pana Andrzeja Żyławskiego i złożenia przysięgi przez studentów rozpoczynających naukę. Następnie goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego prof. dr hab. inż. Bogdana Galwasa. Tematem wykładu była „Edukacja w erze Internetu”.

Ważnym i interesującym elementem inauguracji były wystąpienia zaproszonych gości. Pani Ewa Sieczek – Dyrektor Departamentu ds. szkolnictwa wyższego odczytała list Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – Pana Mirosława Sawickiego skierowany do Społeczności Akademickiej. Listy gratulacyjne skierowali na ręce Rektora Szkoły Wyższej Mila College również: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – Zbigniew Walczyk.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród najlepszym absolwentom. Główną nagrodę, którą jest staż zawodowy w firmie IBM Polska otrzymał wyróżniający się z tej grupy – Pan Marcin Balcerzak. Pozostałe upominki zostały ufundowane przez firmy: Cisco, Microsoft, Oracle i Energis.

Uroczystość uświetniło wystąpienie Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego. Po zakończeniu uroczystości odbył się bankiet, który zainaugurował otwarcie nowej siedziby uczelni.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z tego wydarzenia