Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Formularz zgłoszenia na wykład: Generowanie systemów z wykorzystaniem narzędzi low code, no code oraz AI

Infonalia w2. Generowanie systemów - narzędzia low code, no code oraz AI