Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

3 maja 2024

Dni otwarte – studia magisterskie

Zapraszamy na Dni otwarte – studia magisterskie 2024/25

Dni otwarte studiów magisterskich to cykl spotkań poświęconych prezentacji specjalizacji magisterskich oferowanych kandydatom w roku akademickim 2024/25. Spotkania prowadzą kierownicy specjalizacji, wspierani przez studenta/studentkę danej specjalizacji.

W trakcie każdego spotkania prowadzący przedstawia ogólne informacje o ofercie studiów magisterskich WWSI oraz charakterystykę danej specjalizacji – program przedmiotów specjalnościowych, metody kształcenia, sylwetkę absolwenta oraz możliwości zatrudnienia i ścieżki kariery zawodowej po ukończeniu specjalności. W trakcie spotkania są również dyskutowane kwestie dotyczące możliwości podjęcia studiów magisterskich przez kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach innych niż informatyka. WWSI opracowała dla tych kandydatów specjalny program wprowadzający do przekwalifikowania do zawodu informatyka na poziomie studiów magisterskich. Studia magisterskie dla wybranych specjalności są prowadzone w języku angielskimi dostępne zarówno dla obcokrajowców, jak również dla obywateli RP.

W spotkaniu uczestniczą pracownicy biura rekrutacji, którzy udzielają informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej oraz proponują krótką wizytę po Uczelni.

Uwaga: Studia magisterskie są prowadzone w oddzielnych grupach w języku polskim oraz w języku angielskim (dla obcokrajowców  oraz dla obywateli polskich, którzy chcą jednocześnie doskonalić swoje kompetencje informatyczne i językowe)

Harmonogram Dni otwartych studiów magisterskich 2024

Studia magisterskie polskojęzyczne:

  1. mgr inż. Andrzej Ptasznik – Inżynieria danych – database developer, 27 maja godz. 18.00, link do spotkania teams
  2. mgr inż. Andrzej Ptasznik – Big data & analityka biznesowa, 3 czerwca godz. 18.00, link do spotkania teams
  3. mgr inż. Andrzej Ptasznik – Sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe, 5 czerwca godz. 18.00, link do spotkania teams
  4. dr inż. Waldemar Łabuda – Zarządzanie projektami, 10 czerwca godz. 17.00, link do spotkania teams
  5. dr inż. Paweł Figat – Inżynieria oprogramowania – fullstack developer, 12 czerwca godz. 18.00, link do spotkania teams
  6. dr Tomasz Siemek – Technologie i zastosowania chmury obliczeniowej, 17 czerwca godz. 17.00, link do spotkania teams
  7. dr inż. Dariusz Chaładyniak – Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, 19 czerwca godz. 18.00, link do spotkania teams

Studia magisterskie anglojęzyczne:

  1. dr Andrew Tuson –  Artificial Intelligence, 5 czerwca godz. 17.00, link do spotkania teams
  2. dr inż. Waldemar  Łabuda – Project management, 10 czerwca godz. 18.00, link do spotkania teams
  3. dr Tomasz Siemek – Cloud computing, 17 czerwca godz. 18.00, link do spotkania teams

ZOBACZ DNI OTWARTE – STUDIA INŻYNIERSKIE

ZOBACZ DNI OTWARTE – STUDIA PODYPLOMOWE