Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

1 maja 2024

Dni otwarte – studia podyplomowe 2024/25

Zapraszamy na Dni otwarte – studia podyplomowe 2024/25

Dni otwarte studiów podyplomowych to cykl spotkań poświęconych prezentacji specjalizacji podyplomowych oferowanych kandydatom w roku akademickim 2024/25. Spotkania prowadzą kierownicy specjalizacji, wspierani przez studenta/studentkę danej specjalizacji. W trakcie każdego spotkania prowadzący przedstawia charakterystykę danej specjalizacji – program przedmiotów specjalnościowych, metody kształcenia, sylwetkę absolwenta oraz możliwości zatrudnienia i ścieżki kariery zawodowej po ukończeniu specjalności.

W trakcie spotkania są również dyskutowane kwestie dotyczące możliwości podjęcia studiów podyplomowych przez kandydatów, którzy ukończyli studia I lub II stopnia na kierunkach innych niż informatyka. WWSI dysponuje dla tych kandydatów specjalnie przygotowanymi materiałami samokształceniowymi, które umożliwiają uzupełnienie wiedzy z obszaru informatyki.

W spotkaniu uczestniczą pracownicy biura rekrutacji, którzy udzielają informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej oraz proponują krótką wizytę Uczelni.

Harmonogram Dni otwartych studiów podyplomowych 2024

1.  24 czerwca, godz. 16.00 – 19.00, link do spotkania teams

dr inż. Waldemar Łabuda – Zarządzanie projektami, 16.00-16.30

mgr inż. Andrzej Ptasznik – Data Science metody i technologie przetwarzania, analizy i prezentacji danych oraz Database developer (ESSA), 16.30 – 17.00

dr Andrew Tuson (online), mgr inż. Andrzej Ptasznik  – Sztuczna inteligencja (pilot ARISA), 17.30 – 18.00

dr inż. Paweł Figat – Fullstack developer (ESSA), 18.00 – 18.30

dr inż. Robert Janowski – Developer aplikacji i systemów mobilnych (nowa specjalizacja oparta na programie studiów inżynierskich), 18.30 – 19.00

dr inż. Dariusz Chaładyniak – Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, 19.00 – 19.30

2. 11 września – 16.00 – 19.00 wg planu jak w dniu 24 czerwca, link do spotkania teams

3. 9 października – 16.00 – 19.00 wg planu jak w dniu 24 czerwca, link do spotkania teams

Uwaga: Rozpoczęcie zajęć na studiach podyplomowych – 26 października 2024.


ZOBACZ DNI OTWARTE – STUDIA INŻYNIERSKIE

ZOBACZ DNI OTWARTE – STUDIA MAGISTERSKIE