Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Konferencja z okazji 10-lecia WWSI 2010

Szlifowanie diamentów czyli o edukacji wybitnie zdolnej młodzieży

prof. dr hab. Jan Madey

O tworzącym się modelu edukacji uniwersyteckiej XXI wieku

prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas

Społeczność akademicka kluczem do sukcesów uczelni

Andrzej Żyławski

Projekt informatyka + jako outreach czyli wyjście uczelni poza uczelnię

prof. dr hab. Maciej Sysło

Ontologia cyberprzestrzeni

prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

Prezentacja pracy studenckiego koła naukowego – zwycięzcy konkursu Kreator Przedsiębiorczości Akademickiej

mgr inż. Daniel Jaroszewski