Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

17 maja 2024

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki wspiera EIT Deep Tech Talent Inititative

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki z radością ogłasza nową współpracę z EIT Deep Tech Talent Initiative – pionierskim programem, który powstał w celu przeszkolenia miliona osób z Europy w dziedzinach deep tech do 2025 roku

WWSI podpisała deklarację wsparcia inicjatywy EIT Deep Tech Talent Initiative (link), przyczyniając się do celów Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w zakresie podnoszenia kwalifikacji Europejczyków poprzez przygotowanie zestawu kursów w dziedzinie głębokich technologii zgodnie z ustalonymi przez instytut standardami jakości.

Innowacje w sektorze deep tech – nowatorskie rozwiązania technologiczne łączące dziedziny nauki i inżynierii w sferze fizycznej, biologicznej i cyfrowej – są niezbędne w rozwiązywaniu najpilniejszych globalnych wyzwań. Niestety, Europie nadal brakuje talentów i wykwalifikowanego personelu, który mógłby właściwie wykorzystać nowe technologie w celu zapewnienia zielonej i cyfrowej transformacji.
EIT ma na celu wypełnienie tej luki, zgodnie z Nową Europejską Agendą Innowacji Komisji Europejskiej, poprzez rozwój silnej bazy talentów deep tech w całej Europie.

W celu zrealizowania misji przeszkolenia miliona osób do 2025 roku, EIT stworzyło deklarację dla talentów z dziedziny deep tech (ang. Pledge for Deep Tech Talents). Jest to narzędzie umożliwiające partnerom i sponsorom przyczynienie się do rozwoju i realizacji kursów oraz szkoleń pod marką Deep Tech Talent Initiative. Deklaracje podpisują organizacje publiczne i prywatne, przedstawiciele i liderzy przemysłu, partnerzy akademiccy, instytucje szkoleniowe i edukacyjne oraz państwa członkowskie, wspierając w ten sposób cel inicjatywy.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, jako instytucja edukacyjna i partner akademicki, przyczyni się do osiągnięcia celu, oferując zestaw kursów szkoleniowych w zakresie sztucznej inteligencji stosowanej w biznesie i branży fintech.

Kursy będą dostępne dla naszych studentów, absolwentów, studentów i pracowników uczelni partnerskich oraz wszystkich zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i kompetencji. Podczas tworzenia i realizacji kursów, WWSI zobowiązuje się do przestrzegania wysokich standardów promowania różnorodności i dostępności w zakresie rekrutacji i szkolenia uczestników.

Więcej informacji:

Linki do mediów społecznościowych Inicjatywy EIT Deep Tech Talent: