Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Bootcampy akademickie dla uczniów

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy są zainteresowani w przyszłości wyborem kierunku studiów informatyka do udziału w bootcampach akademickich.

Ofertę kierujemy w szczególności do uczniów, którzy będą zdawać maturę w maju 2024 lub 2025 ale już teraz chcieliby spróbować swoich sił na studiach i sprawdzić jak wygląda studiowanie na kierunku informatyka.

Aktualnie prowadzimy rekrutację na bootcamp złożony z dwóch przedmiotów/kursów akademickich:

Architektura systemów komputerowych – prowadzący dr inż. Dariusz Chaładyniak

Zajęcia realizowane są zdalnie, w trybie 21 godz. synchronicznie, 15 godz. asynchronicznie (łącznie 36 godz.)

We współczesnym świecie niemal każdy człowiek wykorzystuje komputer do nauki, do pracy czy też zabawy. Wiedza jak zbudowany jest i jak działa komputer interesuje prawie wszystkich ludzi, a szczególnie studenta informatyki. Przedmiot Architektura systemów komputerowych odpowiada na powyższe pytania.
W ramach wykładów zostaną wyjaśnione zagadnienia dotyczące:

 • wybranych rozwiązań mechanicznych maszyn liczących i komputerów elektronicznych,
 • systemów liczbowych (dwójkowych, ósemkowych, szesnastkowych) i ich konwersji na system dziesiętny i odwrotnie,
 • arytmetyki w komputerowych systemach liczbowych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie),
 • wybranych kodów informacyjnych (Braille’a, Morse’a, ASCII, Unicode, BCD, Graya, kody kreskowe i QR),
 • algebry Boole’a i logiki cyfrowej (zależności algebry Boole’a, bramki logiczne, tabele stanów),
 • architektury procesorów (CISC, RISC, ZISC, OISC, MISC), pamięci (RAM, ROM, flash) oraz systemów wejścia-wyjścia,
 • podstaw programowania w języku niskopoziomowym Asembler (rejestry, mnemoniki, operandy),
 • przetwarzania równoległego i rozproszonego oraz zastosowania w nich klastrów komputerowych i superkomputerów,
 • przyszłości komputerów (nonotechnologia, komputery laserowe, komputery kwantowe, komputery biologiczne).

W ramach ćwiczeń rozwiązywane są zadania polegające na przeliczaniu pomiędzy komputerowymi systemami liczbowymi, wykonywane są podstawowe operacje arytmetyczne w systemie dwójkowym, ósemkowym i szesnastkowym, wyliczane są wartości w kodach BCD i Graya, powstają rysunki bramek logicznych i odpowiadające im tabele stanów, a także analizie zostają poddane proste programy w języku Asembler.

Język programowania Python – prowadzący mgr inż. Andrzej Ptasznik

Zajęcia realizowane są zdalnie, w trybie 14 godz. synchronicznie, 4 godz. asynchronicznie (łącznie 18 godz.)

Język Python przeżywa okres świetności i stał się jednym z najczęściej wykorzystywanych języków programowania na świecie. Sukces zapewniły mu doskonałe pakiety wykorzystywane przy realizowaniu zadań związanych z zaawansowaną analizą danych, uczeniem maszynowym i sieciami neuronowymi. Proponowany przedmiot jest ukierunkowany na podstawy języka, elementy budowania aplikacji okienkowych oraz wybrane zagadnienia analizy i wizualizacji danych.

W trakcie zajęć omawiane i podpierane przykładami będą następujące zagadnienia:

 • konfigurowanie różnych środowisk do pracy z językiem Python
 • używanie zmiennych i sprawdzanie ich typów
 • wykorzystywanie złożonych typów danych
 • stosowanie instrukcji warunkowych i iteracyjnych (pętle)
 • obsługiwanie plików i wyjątków
 • definiowanie klas i wykorzystywanie obiektów
 • definiowanie funkcji i ich zastosowanie
 • zasady tworzenia wizualizacji danych z pakietem matplotlib
 • podstawy przetwarzania danych z pakietem pandas
 • tworzenie aplikacji okienkowych z pakietem Tkinter

Należy zrealizować oba przedmioty.

Biogramy prowadzących

dr inż. Dariusz Chaładyniak: nauczyciel akademicki Warszawskiej Wyższej  Szkoły Informatyki od 2001 roku oraz Wojskowej Akademii Technicznej od roku 1992. Posiada m.in.: umiejętność projektowania, administrowania i zarządzania sieciami teleinformatycznymi oraz wdrażania w nich mechanizmów bezpieczeństwa. Od 2005 roku posiada uprawnienia Instruktora Akademii Regionalnej Cisco CNA w zakresie specjalistycznych szkoleń z systemów i sieci teleinformatycznych. Prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak: architektura systemów komputerowych, technologie sieciowe, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, systemy i sieci teleinformatyczne. Kierował oraz brał udział w kilku projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wyróżniony m.in.: dyplomem uznania WWSI, odznaką i tytułem Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego WAT, nagrodą „Best Practices in Education 2013” przyznaną przez Informatics Europe.

Andrzej Ptasznik wykładowca

mgr inż. Andrzej Ptasznik – chemik, fizyk i wreszcie informatyk. Od 22 lat wykładowca WWSI. Wykładał między innymi bazy danych, podstawy programowania, języki i paradygmaty programowania, wykorzystanie języków R i Python w analizie danych, uczenie maszynowe. Autor i współautor wielu systemów informatycznych od systemu wspomagania synoptyka Cumulus, poprzez system obsługi firmy kolportażowej Jardes, system weryfikacji kontrahentów G2I oraz system obsługi projektów unijnych Ecorys. Aktualnie specjalizuje się w zagadnieniach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

WYGODNA ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Bootcampy są prowadzone w formie:

– niestacjonarnej (zaocznej) – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w weekendy według ustalonego planu zajęć,

– w trybie hybrydowym (równolegle w siedzibie uczelni oraz w internecie – transmisja w czasie rzeczywistym).

Do uczestnictwa w zajęciach niezbędny jest jedynie dostęp do internetu. Uczestnicy otrzymają konta na platformie Teams.

Plan zajęć

Lp.DZIEŃPRZEDMIOT/GODZINA
116.03 (sobota) – Język programowania Python (warsztaty) – 8.00-9.35
– Architektura systemów komputerowych – 9.45-11.20
26.04 (sobota) – Język programowania Python (warsztaty) – 8.00-9.35
– Architektura systemów komputerowych – 9.45-11.20
320.04 (sobota) – Język programowania Python (warsztaty) – 8.00-9.35
– Architektura systemów komputerowych – 9.45-11.20
411.05 (sobota) – Język programowania Python (warsztaty) – 8.00-9.35
– Architektura systemów komputerowych – 9.45-13.35
525.05 (sobota)– Język programowania Python (warsztaty) – 8.00-9.35
– Architektura systemów komputerowych – 9.45-11.20
626.05 (niedziela)– Architektura systemów komputerowych – 8.50-14.30
– Język programowania Python (warsztaty) – 14.35 – 17.50

NOWE DOŚWIADCZENIA

W tej formule uczniowie otrzymują status WOLNEGO SŁUCHACZA studiów inżynierskich na kierunku informatyka w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki i studiują wybrane przedmioty razem ze studentami WWSI.

Uczeń może bez zobowiązań zanurzyć się w „studiowanie” i sprawdzić się w roli studenta informatyki. A jeśli ktoś poczuje się w tej roli dobrze na tyle, aby rozpocząć studia na kierunku informatyka korzyść z udziału w bootcampie będzie podwójna za względu na perspektywę kontynuacji kształcenia …

PERSPEKTYWY

W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu studiów od października 2024 lub 2025 uczestnik bootcampu, który ukończy go z wynikiem pozytywnym, będzie mógł ubiegać się o uznanie uzyskanych efektów kształcenia na poczet przedmiotów kształcenia realizowanych na pierwszym roku studiów: Język Python – laboratoria i Architektura systemów komputerowych (przedmioty realizowane na drugim semestrze pierwszego roku studiów).

Niezależnie od tego każdy uczestnik bootcampu (wolny słuchacz), który ukończy kurs z wynikiem pozytywnym uzyska ZAŚWIADCZENIE ukończenia dwóch przedmiotów/kursów akademickich z wyszczególnionymi efektami kształcenia, liczbą godzin oraz formą zaliczenia.

REKRUTACJA I OPŁATY

Aby zarejestrować się do udziału w bootcampie należy wybrać w systemie WRK opcję WOLNY SŁUCHACZ. Następnie zostanie przesłany link aktywacyjny i prosty formularz rekrutacyjny do wypełnienia.

Podczas rejestracji należy wybrać: studia inżynierskie, tryb studiów niestacjonarny oraz dowolną specjalność (jej wybór nie jest w żaden sposób wiążący).

Zarejestruj się: System Internetowej Rekrutacji Kandydatów (WRK)

Rekrutacja trwa do 14 marca 2024. Początek zajęć – 16 marca.

Uczestnicy bootcampu nie składają żadnych dokumentów, a jedynie podpisują umowę o warunkach odpłatności za udział w studiach w trybie „wolnego słuchacza”.

W przypadku osoby niepełnoletniej umowę powinien podpisać rodzić/opiekun prawny. Umowa zostanie udostępniona po rejestracji w systemie WRK. 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W BOOTCAMPIE (W TRYBIE WOLNEGO SŁUCHACZA)

CzesneTermin płatności
Płatność jednorazowa250,00 PLN5 dni od momentu podpisania umowy

Pytania prosimy kierować do Biura Rekrutacji:
tel.: (0-22) 489-64-00/52
rekrutacja@wwsi.edu.pl