Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

ESSA ‒ European Software Skills Alliance

ESSA to projekt finansowany w ramach programu Erasmus+. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki znalazła się w gronie 26 instytucji z obszaru biznesu oraz środowiska akademickiego tworzących partnerstwo w ramach projektu.

Inicjatywa jest realizowana w okresie od grudnia 2020 do stycznia 2025 roku.

Przedsięwzięcie ESSA ma się przyczynić do zapewnienia solidnych ram edukowania i szkolenia ludzi na stanowiska związane z oprogramowaniem, na które jest duże zapotrzebowanie. Zapewnić obecnym i przyszłym profesjonalistom, dostawcom usług edukacyjnych i organizacjom narzędzia edukacyjne i szkoleniowe, których potrzebują, aby zaspokoić zapotrzebowanie na umiejętności związane z oprogramowaniem w Europie.

Więcej o projekcie: https://www.softwareskills.eu/

Kontakt:

international@wwsi.edu.pl