Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

ARISA ‒ Artificial Intelligence Skills Alliance

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki znalazła się w międzynarodowym konsorcjum, które zrealizuje finansowany w ramach programu Erasmus+ projekt Artificial Intelligence Skills Alliance. Projekt rozpoczyna się w czerwcu 2022 roku i potrwa 48 miesięcy.

Organizacja Koordynująca: DIGITALEUROPE AISBL (Belgia)

Projekt będzie wspierał wdrażanie paktu na rzecz umiejętności, poprzez opracowanie strategii umiejętności sektorowych w zakresie sztucznej inteligencji. Strategia ta ma na celu doprowadzić do systemowego i strukturalnego wpływu na zmniejszenie niedoborów, luk i niedopasowań umiejętności oraz zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu kompetencji.

Kontakt:

international@wwsi.edu.pl